AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

FILOSOFIEGROEPEN in 2020-2021

 

Filosofie

Wat is werkelijkheid? Wat is een goed leven? Wat is geluk? Heb ik een vrije wil?

Al eeuwenlang zoeken mensen naar antwoorden op belangrijke levensvragen. Filosofen kunnen ons helpen met het stellen van de goede vragen en het doorzien van nep-antwoorden. In deze onzekere en verwarrende wereld blijken inzichten van oude filosofen over de zin van het leven en het wezen van de mens verrassend actueel. De beoefening van de filosofie beleeft een nieuwe bloeiperiode wat ook blijkt uit de hoeveelheid nieuwe boeken dat jaarlijks verschijnt.

AG-Filosofie is een van de vele activiteiten van het AG. Meer dan 30 jaar geleden, in 1988, werd de ‘filosofenclub’ opgericht. Sindsdien organiseert de Filosofiecommissie ieder seizoen een aantal filosofiegroepen en een aantal (meestal drie) lezingen.

Meedoen aan de filosofiegroepen betekent zelfwerkzaamheid: de aard kan verschillen per groep, variërend van een cursus karakter, een werkgroep onder begeleiding van een docent tot echte zelfwerkzaamheid als groep.

De groepen starten in september, er zijn negen maandelijkse bijeenkomsten, met als goede traditie een afrondend diner, samen met de begeleider, vooraf aan de laatste bijeenkomst in mei. Het is mogelijk dat een deel van de geplande bijeenkomsten door de coronacrisis niet door kan gaan. In dat geval wijken we in overleg met de groep tijdelijk uit naar alternatieve vormen.

Het loont de moeite om het programma van de filosofiegroepen nog eens rustige te bekijken, te meer daar er een achtste groep is toegevoegd Actuele onderwerpen filosofisch beschouwd, met dr. Nicole des Bouvrie als begeleider, op de eerste dinsdagavonden van de maand (met uitzondering van maart, dan vindt de bijeenkomst op de tweede dinsdagavond plaats).
N.B. In de brochure 'Presentatie filosofiegroepen 2020-2021', die u nog steeds via deze link kunt downloaden, is deze achtste groep niet opgenomen.
Het programmaboekje kunt u ook aan de bar ophalen, maar u dient het wel zelf mee naar huis te nemen en niet op de sociëteit te laten slingeren, met als risico dat het van hand op hand gaat!

Lees hier hoe u zich kunt inschrijven!

 

FILOSOFIEGROEPEN IN 2020-2021

Klik op de afbeelding voor de detailinformatie.

Ben Vedder
Ben Vedder
'M. Heidegger, inleiding in de Metafysica'Charles Vergeer
'Marx versus Hegel'


Daan Oostveen
Daan Oostveen
'Nieuw materialisme en de nieuwe geesteswetenschappen'

Peter de Wind
Peter de Wind
'Een hart voor de wereld – de wil volgens Hannah Arendt'Pieter Lemmens
Pieter Lemmens
'Opnieuw aarden in het Antropoceen'


Pouwel Slurink
Pouwel Slurink
'Evolutionaire Psychologie'


Bert Ralph
Sikko Argelo en Bert Rajh
'De levensvatbaarheid van de Verlichting'


Nicole des Bouvrie
Nicole des Bouvrie
'Actuele onderwerpen filosofisch beschouwd'


Zo kunt u inschrijven

1. De inschrijving start op zaterdag 27 juni, 0.00 uur en sluit op 15 augustus, 0.00 uur.

2. Proces
Bekijk de verschillende 7 thema's door op de afbeelding te klikken. U kunt de informatie bekijken en inschrijven voor het thema van uw keuze. U kunt zich inschrijven door het aanklikken van de duidelijk aangegeven knop. U wordt dan direct naar het AG-reserveringssysteem geleid. Volg gewoon de aanwijzigingen.

3. Wachtlijst
Het zou kunnen dat de groep van uw keuze al is volgeboekt. U wordt dan gevraagd of u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. U hoeft daarvoor niet te betalen.
Omdat het niet zeker dat er personen zullen uitvallen, adviseren wij om ook voor een andere interessante groep in te schrijven. U moet daarvoor wel betalen, maar mocht er plaats bij de groep van uw eerste keuze vrij komen, dan kunt u daarvoor kiezen en uw tweede keus annuleren met een mail naar het onder aan deze pagina genoemde mailadres. Uw annulering wordt per omgaande bevestigd.

4. Registratie vindt plaats in volgorde van inschrijving. AG-leden hebben daarbij voorrang tot 15 juli, 24.00 uur.

5. Weinig inschrijvingen.
Zijn er te weinig inschrijvingen voor een bepaald voorstel dan hoeft het AG de betreffende groep geen doorgang te laten vinden.
Maar let op: in verband met de coronacrisis is de maximale groepsgrootte in vergelijking met andere jaren sterk beperkt, namelijk tot 10 of 11 deelnemers.
Schrijf dus zo snel mogelijk in.

6. Bevestiging krijgt u tussen 15 augustus en 1 september. U wordt dan op de hoogte gebracht van het al of niet doorgaan van de groep(en) waarvoor u geregistreerd staat.

7. Kosten
Er zijn twee categorieën van inschrijvers: AG-leden en niet-leden. Studenten die in het bezit van een collegekaart zijn, vallen onder de categorie ‘niet-leden, met recht op korting’ en moeten zich als zodanig inschrijven. Zij betalen dan hetzelfde als AG-leden.
De kosten voor deelname aan een groep bedraagt € 80,00 voor AG-leden en € 180,00 voor niet-leden.

8. Complicaties, bv. In verband met het Corona virus
Als een deel van de bijeenkomsten niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden, wordt in overleg met de groep naar alternatieven gezocht (ZOOM, uitwisseling per email etc); er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

9. Betalen gaat bij voorkeur via IDEAL binnen het reserveringssysteem.
iDeal: Let goed op de aanwijzingen van het systeem.
Overboeken: Vergeet niet om uw eigen naam en de code van de groep aan te geven.

Ondervindt u problemen bij het inschrijven, mail dan naar filosofie@ag-eindhoven.nl

COMMISSIE

Dries Schellekens voorzitter 040-2452930
Yvette van der Zandt penningmeester  
Rob Herremans, secretaris  
Hans Eerdmans promotie  
Antoon Claassen promotie  
E-mail: filosofie@ag-eindhoven.nl  

Dries
Yvette
Rob
Hans
Antoon