AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

FILOSOFIEGROEPEN in 2021-2022

 

Filosofie

Wat is werkelijkheid? Wat is een goed leven? Wat is geluk? Heb ik een vrije wil?

Al eeuwenlang zoeken mensen naar antwoorden op belangrijke levensvragen. Filosofen kunnen ons helpen met het stellen van de goede vragen en het doorzien van nep-antwoorden. In deze onzekere en verwarrende wereld blijken inzichten van oude filosofen over de zin van het leven en het wezen van de mens verrassend actueel. De beoefening van de filosofie beleeft een nieuwe bloeiperiode wat ook blijkt uit de hoeveelheid nieuwe boeken dat jaarlijks verschijnt.

Meedoen aan de filosofiegroepen betekent zelfwerkzaamheid: de aard kan verschillen per groep, variërend van een cursus karakter, een werkgroep onder begeleiding van een docent tot echte zelfwerkzaamheid als groep.

Ook voor het komende seizoen is het, met behulp van en de inzet van negen enthousiaste begeleiders, weer gelukt een fraai palet aan onderwerpen aan AG-leden en overige geïnteresseerden aan te bieden.
Het is met genoegen dat wij deze onderwerpen hier presenteren. Acht ervan zijn afkomstig van de acht begeleiders van het afgelopen seizoen. Maar ook het negende komt zeker niet van een nieuwkomer: Gaila Pander. In de prille beginjaren van AG-filosofie begeleidde zij al enkele malen een groep.

De bijeenkomsten vinden als vanouds in de Balkonkamer van het AG plaats en beginnen om  20.00 uur.
Echter in verband met de nog steeds onzekere situatie rond het coronavirus hebben wij het maximale aantal deelnemers per groep beperkt en zullen wij - indien onverhoopt noodzakelijk - onze toevlucht nemen tot online bijeenkomsten. Wij doen dit via Zoom, dat zich in het huidige seizoen 2020-2021, als een goede groepsomgeving heeft bewezen. 

Door op onderstaande afbeeldingen te klikken kunt u kennisnemen van de verschillende voorstellen. Daarbij heeft u de mogelijkheid zich meteen aan te melden voor de groep(en) van uw keuze, door op de knoppen (‘lid’ of ‘niet-lid’) te klikken.

Lees hier hoe u zich kunt inschrijven!

 

AG-FILOSOFIEGROEPEN IN 2021-2022

 

Klik op de afbeelding voor de detailinformatie en om in te schrijven.

 

Ben Vedder
Ben Vedder
'Plato en de ideale staat'


Peter de Wind
Peter de Wind
'Edmund Husserls fenomenologische methode'Gaila Pander
Gaila Pander
'De beeldtaal van Nietzsches also sprach Zarathustra'Charles Vergeer
'Filosofie vanuit de loopgraven'


Pouwel Slurink
Pouwel Slurink
'De evolutie van goed en kwaad'


Bert Ralph
Bert Rajh
'Van bacterie naar Bach en terug: de evolutie van de geest'


Daan Oostveen
Daan Oostveen
'Post-humanisme'

Nicole des Bouvrie
Nicole des Bouvrie
'Luce Irigaray: Samen on-kritisch lezen'


Pieter Lemmens
Pieter Lemmens
'Hyperobjecten. De Unheimliche Ecofilosofie van Timothy Morton'


Rick Geurts
Rick Geurts
'Cursus Inleiding in de filosofie'


Zo kunt u inschrijven
NB!
De cursus 'Inleiding in de filosofie' heeft eigen inschrijfvoorwaarden, klik op foto hierboven van de cursusleider.

1. De inschrijving start op zaterdag 26 juni en sluit op 15 augustus.
    INSCHRIJVING VERLENGD TOT 30 AUGUSTUS 2021!

2. Proces
Bekijk de verschillende 9 thema's door op de afbeelding te klikken. U kunt de informatie bekijken en inschrijven voor het thema van uw keuze. U kunt zich inschrijven door het aanklikken van de duidelijk aangegeven knop. U wordt dan direct naar het AG-reserveringssysteem geleid. Volg gewoon de aanwijzigingen.

3. Wachtlijst
Het zou kunnen dat de groep van uw keuze al is volgeboekt. U wordt dan gevraagd of u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. U hoeft daarvoor niet te betalen.
Omdat het niet zeker is dat er personen zullen uitvallen, adviseren wij om ook voor een andere interessante groep in te schrijven. U moet daarvoor wel betalen, maar mocht er plaats bij de groep van uw eerste keuze vrij komen, dan kunt u daarvoor kiezen en uw tweede keus annuleren met een mail naar het onder aan deze pagina genoemde mailadres. Uw annulering wordt per omgaande bevestigd.

4. Registratie vindt plaats in volgorde van inschrijving. AG-leden hebben daarbij voorrang tot en met 15 juli.

5. Weinig inschrijvingen.
Zijn er te weinig inschrijvingen voor een bepaald voorstel dan hoeft het AG de betreffende groep geen doorgang te laten vinden.
Maar let op: in verband met de coronacrisis is de maximale groepsgrootte in vergelijking met andere jaren beperkt.
Schrijf dus zo snel mogelijk in.

6. Bevestiging krijgt u tussen 15 augustus en 28 augustus. U wordt dan op de hoogte gebracht van het al of niet doorgaan van de groep(en) waarvoor u geregistreerd staat.

7. Kosten
Er zijn twee categorieën van inschrijvers: AG-leden en niet-leden. Studenten die in het bezit van een collegekaart zijn, vallen onder de categorie ‘niet-leden, met recht op korting’ en moeten zich als zodanig inschrijven. Zij betalen dan hetzelfde als AG-leden.
De kosten voor deelname aan een groep bedraagt € 85,00 voor AG-leden en € 185,00 voor niet-leden.

8. Complicaties, bv. In verband met het Corona virus
Als een deel van de bijeenkomsten niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van AG-online; er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

9. Betalen gaat bij voorkeur via IDEAL binnen het reserveringssysteem.
iDeal: Let goed op de aanwijzingen van het systeem.
Overboeken: Vergeet niet om uw eigen naam en de code van de groep aan te geven.

Ondervindt u problemen bij het inschrijven, mail dan naar filosofie@ag-eindhoven.nl

COMMISSIE

Dries Schellekens voorzitter 040-2452930
Yvette van der Zandt penningmeester  
Rob Herremans, secretaris  
Antoon Claassen promotie  
E-mail: filosofie@ag-eindhoven.nl  

Dries
Yvette
Rob
Antoon