AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofielezingen

Filosofie

Wat is werkelijkheid? Wat is een goed leven? Wat is geluk? Heb ik een vrije wil?

Al eeuwenlang zoeken mensen naar antwoorden op belangrijke levensvragen. In onze snel veranderende wereld vallen zekerheden weg en worden we op onszelf teruggeworpen. Filosofen kunnen ons helpen met het stellen van de goede vragen. Overpeinzingen van denkers uit geheel andere tijden en culturen blijken vaak verrassend actueel te zijn en ons de weg te wijzen naar diepe inzichten, ver voorbij de waan van de dag.

AG-Filosofie is een van de vele activiteiten binnen het AG. Zij werd opgericht in 1987 en viert in het huidige verenigingsjaar haar zesde lustrum. De Filosofiecommissie organiseert elk seizoen een aantal filosofiegroepen en een aantal filosofielezingen. Verder wordt elk seizoen gezocht naar samenwerking met andere commissies om te komen tot gecombineerde evenementen of speciale projecten.


Klik hier voor de Filosofiegroepen.

 

Filosofielezingen 

De Filosofiecommissie nodigt enkele malen per jaar een filosoof, die opvalt door zijn/haar bijdrage aan actuele thema’s, uit om een lezing te geven. Deze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk.
Niet-leden betalen € 10 per lezing; voor AG-leden is de toegang € 4.
Locatie van alle lezingen: Meerlezaal, sociëteit van het AG, Parklaan 93, 5613 BC  Eindhoven en/of via AG-online.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de lezing en om aan te melden voor AG-online.


Wat is vrijheid?

Donderdag 8 juli 2021
Wat is vrijheid?
Annelien de Dijn
aanmelden AG-online: klik fotoEERDER DIT SEIZOEN

Polarisatie en cultuuroorlog

Donderdag 19 november 2020
Polarisatie en cultuuroorlog
Daan OostveenOmgaan met on-weten(dheid)

Donderdag 25 maart 2021
Omgaan met on-weten(dheid)
Dr. Nicole des BouvrieMeer filosofie? Stichting 'Wijsgerige Kring Eindhoven'.
Deze stichting heeft als doel belangstelling op te wekken voor, dan wel kennis bij te brengen op het terrein van het wijsgerig denken, op academisch niveau.
Voor een overzicht van het cursusaanbod in 2020-2021 ga naar Wijsgerige Kring Eindhoven.

COMMISSIE

Dries Schellekens voorzitter 040-2452930
Yvette van der Zandt penningmeester  
Rob Herremans, secretaris  
Hans Eerdmans promotie  
Antoon Claassen promotie  
E-mail: filosofie@ag-eindhoven.nl  

Dries
Yvette
Rob
Hans
Antoon