AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofielezingen SEIZOEN 2022-2023

Filosofie

Wat is werkelijkheid? Wat is een goed leven? Wat is geluk? Heb ik een vrije wil?

Al eeuwenlang zoeken mensen naar antwoorden op belangrijke levensvragen. In onze snel veranderende wereld vallen zekerheden weg en worden we op onszelf teruggeworpen. Filosofen kunnen ons helpen met het stellen van de goede vragen. Overpeinzingen van denkers uit geheel andere tijden en culturen blijken vaak verrassend actueel te zijn en ons de weg te wijzen naar diepe inzichten, ver voorbij de waan van de dag.

AG-Filosofie is een van de vele activiteiten binnen het AG. Zij werd opgericht in 1987 en viert in het huidige verenigingsjaar haar zesde lustrum. De Filosofiecommissie organiseert elk seizoen een aantal filosofiegroepen en een aantal filosofielezingen. Verder wordt elk seizoen gezocht naar samenwerking met andere commissies om te komen tot gecombineerde evenementen of speciale projecten.

Klik hier voor de Filosofiegroepen.

 

Filosofielezingen 

De Filosofiecommissie nodigt enkele malen per jaar een filosoof, die opvalt door zijn/haar bijdrage aan actuele thema’s, uit om een lezing te geven. Deze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk.
Niet-leden betalen € 10,00 per lezing; AG-leden en studenten op vertoon van hun collegekaart € 4.
Locatie van alle lezingen: Meerlezaal, sociëteit van het AG, Parklaan 93, 5613 BC  Eindhoven.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de lezing.


Wat verbindt ons eigenlijk?

Vrijdag 31 maart 2023
Wat verbindt ons eigenlijk?
Dr. Thijs Lijster

Politiek aan politici overlaten?

Vrijdag 14 april 2023
Politiek aan politici overlaten?
Eva Rovers

Filosofie in de praktijk?

Vrijdag 21 april 2023
Filosofie in de praktijk?
Dr. Daan Oostveen

EERDER DIT SEIZOEN

Van wereld naar aarde

Donderdag 9 februari 2023
Van wereld naar aarde
Dr. Vincent Blok

PROGRAMMA VORIG SEIZOEN

Erasmus en Hieronymus

Donderdag 18 november 2021
Erasmus en Hieronymus
Ben Vedder

Archeologie van goed en kwaad

Donderdag 10 februari 2022
Archeologie van goed en kwaad
Prof.dr. Andreas Kinneging

Het wonder van betekenis

Donderdag 28 april 2022
Het wonder van betekenis
Prof.dr. Paul van Tongeren

AG-filosofie-zomerdag

Woensdag 27 juli 2022
AG-filosofie-zomerdag
Lieke Asma en Jurriƫn Hamer

PROGRAMMA SEIZOEN 2022 - 2023

DatumSprekerOnderwerp
Donderdag 9 feb 2023Dr. Vincent Blok Van wereld naar aarde
Vrijdag 31 mrt 2023Dr. Thijs Lijster Wat verbindt ons eigenlijk?
Vrijdag 14 apr 2023Eva Rovers Politiek aan politici overlaten?
Vrijdag 21 apr 2023Dr. Daan Oostveen Filosofie in de praktijk?

Meer filosofie? Stichting 'Wijsgerige Kring Eindhoven'.
Deze stichting heeft als doel belangstelling op te wekken voor, dan wel kennis bij te brengen op het terrein van het wijsgerig denken, op academisch niveau.
Voor een overzicht van het cursusaanbod in 2021-2022 ga naar Wijsgerige Kring Eindhoven.

COMMISSIE

Dries Schellekens voorzitter 040-2452930
Yvette van der Zandt penningmeester  
Rob Herremans, secretaris  
Hans Eerdmans promotie  
Antoon Claassen promotie  
Willem Mennen lid  
E-mail: filosofie@ag-eindhoven.nl  

Dries
Yvette
Rob
Antoon