AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofiegroep: Nicole des Bouvrie

NICOLE DES BOUVRIE
Actuele onderwerpen
filosofisch beschouwd

Code NB


Kosten voor deelname:
AG-leden en studenten met collegekaart: € 80,
Niet-leden: € 180

Dinsdagavonden, 20.00 uur (Balkonkamer; nov en mei: Haardkamer)
2020: 1 sep, 6 okt, 10 nov, 1 dec
2021: 5 jan, 2 feb, 2 mrt, 6 apr, 4 mei, 1 jun (reserve)

Opzet: Studiegroep, maximaal 11 deelnemers

Samen filosofische gesprekken voeren over actuele onderwerpen - een ideaal vanuit Plato's academie. Maar hoe voer je een filosofisch gesprek zonder dat het uitmondt in een debat waar meningen en het overtuigen van de ander het belangrijkste zijn?

In deze serie van bijeenkomsten gaan we die uitdaging aan - actuele vraagstukken bespreken op filosofische wijze. Vragen worden (ruim van tevoren) aangedragen door de deelnemers. De begeleider verzorgt de nodige filosofische kaders en zorgt ervoor dat het gesprek filosofisch blijft door wanneer nodig (op metaniveau) in te grijpen. Daarbij kunnen denkkaders van zowel de oude Grieken en hedendaagse denkers en alles daar tussenin worden ingebracht. Door op deze manier het filosofische denken te onderzoeken is filosofie geen theoretische oefening, maar leert het ons opnieuw kijken naar de problemen die de huidige tijd opwerpt en door deze in een breder filosofisch perspectief te plaatsen.

Deze studiegroep houdt het midden tussen cursus, zelfsturende groep en college. De begeleider zal voldoende materiaal meebrengen om de avond te vullen. Door de limieten van de denkkaders samen te onderzoeken zal een conversatie ontstaan die (hopelijk) zijn naam eer aan doet: samenspraak die leidt tot een conversie, omdraaiing, verandering in het denken. Niet door te overreden of overtuigen, maar door het zelf in overweging nemen van het denken, door aandachtig luisteren en intentioneel spreken.

Een convers(at)ie met een tweeledig doel: oefenen in het samen filosofisch denken en spreken, alsook het toepassen van filosofische denkbeelden en manieren van denken in hedendaagse problematiek. Per avond zal de begeleider tips om meer te lezen over de besproken filosofie meebrengen.

Nicole des Bouvrie is freelance filosofe. Na haar promotie in hedendaagse filosofie (European Graduate School, 2015) werkte ze als postdoc aan de Universiteiten van Maryland (VS), Brighton (VK) en Fudan (China). Ze publiceerde twee monografieën: The Necessity of the Impossible (Exilic Press, 2019) en Diagnose van de moderne filosoof: waarom filosofen gek zijn (Damon, 2018). Momenteel werkt zij aan een manuscript, doceert ze filosofie, leidt ze een studiegroep in feministische filosofische praktijken en ontvangt ze cliënten in haar praktijk aan huis in Nuenen als psychosociaal therapeut beeldend.