AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AG-lezing Duaal Zomereditie: Kinderen en armoede in Nederland

Gaby van den Biggelaar

Gaby van den Biggelaar 

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

GABY VAN DEN BIGGELAAR
Kinderen en armoede in Nederland
Donderdag 20 augustus 2020
Meerlezaal - 20.00 uur
 


Toegangsprijs zaal: €15
AG-leden, leden VVAO en studenten: €5
In verband met het Corona protocol
kunt u alleen vooraf via iDeal betalen.

Aanmelden online lezing:

Toegangsprijs online: € 0

 

Over de lezing
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Zij kunnen bijvoorbeeld niet mee op schoolreis, niet op voetbal of dansles, hebben geen fiets om mee naar school te gaan of geen laptop om hun huiswerk op te maken.
Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.
Ons motto is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!”
Naast individuele ondersteuning wordt deze doelstelling nagestreefd door signalering en agendering van meer structurele belemmeringen, zoals door (media)aandacht en contacten met maatschappelijke en politieke organisaties. Leergeld is onder andere gesprekspartner van de Ministeries van SZW en OCW. Ook bestaan er vaste contacten met lokale en landelijke onderwijsorganisaties.

Ons uiteindelijke doel is om onszelf op te kunnen heffen omdat onze ondersteuning niet langer noodzakelijk is. Helaas is dat op korte termijn niet te voorzien. Integendeel: de Coronacrisis zal waarschijnlijk leiden tot toename van de doelgroep.

 

Over de spreker
Mr.dr. Gaby van den Biggelaar (1960, AG-lid sinds 2019) is jurist en promoveerde in 1994 aan de Universiteit van Maastricht. Zij is 20 jaar betrokken bij het onderwerp ‘kinderen en armoede’. Eerst als gemeenteraadslid in Eindhoven, vervolgens als voorzitter van de lokale stichting Leergeld Eindhoven en sinds mei 2012 als directeur-bestuurder bij de landelijke Vereniging van stichtingen Leergeld. In die tijd is de Vereniging uitgegroeid van 68 naar 109 lokale stichtingen, is het bereik verhoogd van 35.000 naar 127.000 kinderen en het daarmee gemoeide bedrag opgelopen tot € 40 miljoen. Zie voor een professioneel profiel: https://www.linkedin.com/in/gabyvandenbiggelaar/

 

Online bijeenkomsten
Informatie over hoe men vanuit huis via internet een AG-lezing kan volgen, vindt u hier: AG-Online presenteren en vergaderen

Zorg er in ieder geval voor dat u de gratis zoom.us app op computer, met camera en microfoon, of smartphone heeft gedownload.
Als u zich aanmeldt met de aanmeldknop boven aan deze pagina, dan versturen we de Zoom inlog code kort na de sluiting van aanmelden.