AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Belangstellenden van harte welkom!Charlotte Kleyn signeert

Charlotte Kleyn signeert.
Foto: Runa Hellinga


Ooit was AG Eindhoven een behoorlijk gesloten gezelschap, waar alleen hoger personeel van Philips welkom was en mensen die konden aantonen dat ze een academische achtergrond hadden. Het heette niet voor niets Academisch Genootschap! Daar hoorden tandartsen niet bij. Gebitten herstellen was niet meer dan veredeld handwerk, vonden de oprichters. Al mocht iedereen bij een ballotagecommissie bewijzen dat hij ondanks het ontbreken van een graad toch voldoende academisch niveau had.

Maar de tijden veranderen, en het AG ook. Een academische graad is al lang geen vereiste meer. Iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap, maatschappij en cultuur is van harte welkom. Als lid, maar sinds 1 september ook als belangstellende. Die kon altijd al deelnemen aan ons uitgebreide lezingenprogramma, maar vanaf dit seizoen zijn veel meer AG-activiteiten – tegen betaling, dat wel – opengesteld voor belangstellenden.

Het is een prachtige gelegenheid om uitgebreider kennis te maken met onze activiteiten en bijvoorbeeld deel te nemen aan een opinie- en debatgroep, waar de leden maandelijks intensief praten over een bepaald actueel onderwerp dat door een van hen is aangedragen. Of aan onze studietafels: de EU-tafel, de Politiek Historische Kring of LEF 2050, waarin de sociale problemen van deze tijd worden besproken.

Of neem deel aan onze toneelgroep, een excursie of kom op vrijdag een keer naar de Baretclub, de wekelijkse sociëteitsavond! Kijk in onze agenda wat er allemaal mogelijk is. Uiteraard is er één beperking: er moet wel plek zijn. Maar die zullen we graag proberen te maken, als u belangstelling voor een bepaalde activiteit hebt.

Uiteraard blijft het mogelijk om twee maanden lang gratis met het AG kennis te maken. In die tijd kunt u overal aan deelnemen alsof u AG-lid bent. Een van onze ambassadeurs staat u in die maanden als vraagbaak terzijde.

Daarnaast kent het AG sinds 1 september een introductielidmaatschap. Nieuwe leden betalen het eerste jaar niet meer dan 100 euro.

Door Runa Hellinga

Deel deze pagina op uw sociale media