AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Literaire kring

George Orwell
Homage to Catalonia

dinsdag 17 sept 2019
Haardkamer - 19.30 UUR
 


Toegankelijk voor leden en niet-leden
Toegangsprijs: €5,00; leden van Literaire Kring: gratis

De Spaanse Burgeroorlog was van grote draagwijdte voor de jonge generatie in de dertiger jaren. De toekomstverwachtingen waren somber door de aanhoudende economische crisis en de eerste successen van het fascisme waren ronduit alarmerend. In Duitsland en Italië werden oppositiepartijen hardhandig onderdrukt en hun leiders gevangen gezet.
Andere Europese landen keken toe; volgden een ‘non-interventie’ politiek.
Dat was ook het geval toen Generaal Franco een poging ondernam de gekozen Republikeinse Spaanse regering omver te werpen, daarbij gesteund door buitenlandse fascistische machthebbers.
Landen als Engeland en VS maakten echter weinig bezwaar als hun individuele burgers zich wilden scharen aan de zijde van de Spanjaarden die Franco wilden stoppen en zo kwam het tot de oprichting van een Internationale Brigade en een VS Brigade. De Sovjet Unie hielp met geld en wapens maar dat had een prijs. Hun ultieme doel was een totale controle van de Republikeinse regering door de minieme Spaanse communistische partij en hun buitenlandse commissarissen.
De excellente journalist/reporter George Orwell vecht mee in de Internationale Brigade en beschrijft van binnenuit de ogenschijnlijk zinloze loopgravenoorlog met al zijn ontberingen en leed. En hij schrijft over verraad en de onbetrouwbaarheid van de leiders van het verzet. Over de verdeeldheid en ideologische verschillen

Orwell is vooral bekend geworden door zijn latere boeken ‘Animal Farm’ en ‘1984’. Het verlangen naar maatschappelijke verandering, vrije meningsuiting en sociale gerechtigheid dat spreekt uit deze boeken is ook het thema van ‘Homage to Catalonia’.

Uiteindelijk zegeviert Franco. Tot ver na de tweede wereldoorlog was het leed in Catalonia voelbaar en sprak de angst voor vervolging uit de ogen van de bevolking.
Orwell legt uit wat hem dreef: ‘Every line of serious work that I have written since 1936 has been written, directly or indirectly, against totalitarianism and for democratic socialism as I understand it’

De inleiding wordt verzorgd door Joris Smeets.
Als u een keer een bijeenkomst van de Literaire Kring wilt bijwonen, dan graag aanmelden via bovenstaande knop.