AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Gele hesjes tafel: Naar een nieuwe meer directe democratie.

Inleider: John de Leeuw

19 januari 2021

AG-online om 20.00 uur

Ons democratisch systeem is nu ongeveer 100 jaar oud. Sinds 100 jaar heeft iedereen inspraak. Maar voelt de kiezer zich ook betrokken, ziet hij iets terug van zijn ideeën? Zijn er nadere vormen denkbaar waarbij de (?)  burger duidelijk zijn stem kan laten horen. Ja die ideeën zijn er. Bv. David van Reybrouck in zijn boek ‘Tegen verkiezingen’.