AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

NKV: Grieks-Romeinse beschaving

 

NASA/Goddard Space Flight Centerderivative work 

 

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

Dr. R. STROOTMAN
Het ontstaan van de Zijderoute

Donderdag 12 sep 2019
Meerlezaal - 20.00 uur
 

Leden van het AG, EOL en NKV: gratis
Niet-leden: €5,00

Over de lezing
De Zijderoute is de romantische naam voor een wijdvertakt netwerk van handelswegen die eeuwenlang het oosten en westen van Eurazië met elkaar verbonden. Er is tegenwoordig weer veel belangstelling voor de Zijderoute. Dat komt deels doordat China een 'Nieuwe Zijderoute' van de grond probeert te krijgen. Deels is het een gevolg van de groeiende belangstelling onder historici voor niet-Westerse geschiedenis en voor culturele uitwisselingen tussen 'Oost' en 'West'. Over de Zijderoute zijn de afgelopen veel nieuwe boeken verschenen.
Maar wanneer en hoe is de Zijderoute ontstaan? De meeste geschiedenissen van de Zijderoute beginnen in de Middeleeuwen omdat daarover het meeste bekend is. Soms wordt er vagelijk naar de Oudheid verwezen. Door veranderende wetenschappelijke inzichten en nieuwe archeologische ontdekkingen komen we steeds meer te weten over de vroegste directe contacten tussen China en het Middellandse Zeegebied. In de lezing nemen we deze uitwisselingen over enorme geografische afstanden onder de loep. In het bijzonder gaan we in op de vraag hoe die contacten tot stand kwamen en wat er verhandeld werd (veel meer dan zijde).

Over de spreker:
Dr. R. (Rolf) Strootman is docent oude geschiedenis, Universiteit Utrecht.