AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Over het AG

Kennismaken


Wat is het AG?
Het AG is een vereniging van ruim 350 leden, die veel activiteiten organiseert op maatschappelijk, cultureel en wetenschappelijk gebied en beschikt over een eigen sociëteit op de Parklaan in Eindhoven. De letters AG verwijzen naar de oorspronkelijke naam van de vereniging: Academisch Genootschap.

Wat doet het AG?
Het AG organiseert activiteiten voor de iedereen. Het brede scala van activiteiten maakt het AG uniek. Zo worden er doorgaans veel interessante lezingen, boekbesprekingen, discussiegroepen en sociale activiteiten (zoals borrels, bridgen, golfdagen, excursies, fiets- en wandelroutes) georganiseerd voor en door de leden.

Voor wie is het AG?
Het lidmaatschap staat open voor iedereen die deel wil nemen aan de activiteiten. Of men nu zijn talenten wil ontplooien, bij wil leren, of gewoon op zoek is naar gezelligheid. Bij het AG wordt u, indien gewenst, voorzien in al deze wensen. Er zijn geen eisen verbonden aan een lidmaatschap. Iedereen die gezellig samen wil komen is van harte welkom.

Lidmaatschap AG

Lidmaatschap

Kennismaken
U kunt 2 maanden geheel vrijblijvend 'proefdraaien' als kennismaker. Een van onze leden neemt u als ambassadeur onder zijn of haar hoede en maakt u wegwijs binnen het AG. Gedurende die tijd kunt u rondkijken, deelnemen aan activiteiten en sfeer proeven. Aan deze periode zijn geen kosten verbonden.
Klik hieronder op [Ik wil kennismaken] en vul het formulier in.
Als u na 2 maanden besluit lid te worden van het AG ontvangt u van onze penningmeester een verzoek om vanaf dat moment contributie te betalen.

Ik wil kennismaken.

Lidmaatschap
Wanneer u lid bent geworden, willen wij graag dat u zich thuis voelt binnen de vereniging. Nieuwe leden worden lid van een 'Nieuwe Leden Tafel'. U kunt dan gedurende het eerste jaar optrekken met deze 'jaarclub' om andere leden te leren kennen en meer wegwijs te raken binnen het AG.
Het lidmaatschap kost €  voor de eerste 12 maanden. Daarna betaalt u de gewone jaarcontributie (momenteel € 290,00). Wie meer dan 50 km van het AG woont, kan na de eerste 12 maanden kiezen voor een buitenlidmaatschap van € 145,00. 
Om lid te worden meldt u zich aan via deze link: Ik wil lid worden.

Opzeggen van het lidmaatschap
We hopen natuurlijk dat u zich thuis voelt op het AG en hier veel positieve ervaringen opdoet. Maar als u het lidmaatschap ooit onverhoopt wenst op te zeggen, dan zijn er een tweetal spelregels:
1. Opzeggen kan per verenigingsjaar
2. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 1 augustus vóór de ingang van het nieuwe verenigigsjaar aan:
    AG Ledenadministratie, Parklaan 93, 5613 BC EINDHOVEN

Voordelen van het AG lidmaatschap

Ledenpas
 • De voordelen van het AG lidmaatschap
 • Ontmoet goed gezelschap en maak nieuwe vrienden
 • Neem deel aan een afwisselend en leuk sociëteitsleven met maandelijkse Nieuwe Ledentafel, borrel, excursies, wandelingen, bridge, ...
 • Kies uit een groot aanbod van activiteiten op het gebied van maatschappij, cultuur en wetenschap
 • Maak gebruik van de speciale arrangementen van het AG i.s.m. Muziekgebouw, Parktheater etc.
 • Volg unieke themalezingen over maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen
 • Geniet samen van een betaalbare en smakelijke dagschotel in het restaurant
 • Ga mee met excursies naar musea, geniet van speciale rondleidingen
 • Spreek af met andere leden voor een borrel, een lunch of een goed gesprek
 • Maak kennis met bekende Nederlandstalige schrijvers
 • Geniet samen in de zomer van een drankje in de parktuin

SOCIËTEITSBLAD HET GEWAG

Het Gewag

Het Gewag is het magazine van het AG.
Het verschijnt een keer per jaar.

Korte geschiedenis van het AG

Geschiedenis

Het Eindhovense AG staat al 75 jaar voor "bijzondere activiteiten in goed gezelschap". Leden vermaken elkaar en anderen op een breed terrein, van toneel en muziek tot filosofie en bridge, in een open, stimulerende, gezellige sfeer. De vereniging vervult hiermee een unieke functie in Eindhoven en misschien wel in Nederland.

Voor het ontstaan van het AG moeten we terug naar februari 1945, als Nederland ten zuiden van de grote rivieren is bevrijd. De donkere oorlogsjaren zijn voorbij, maar veel ligt in puin en er is gebrek aan alles. In Eindhoven, waar Philips voorzichtig overeind krabbelt, is op cultureel en wetenschappelijk gebied vrijwel niets te beleven. Jonge ingenieurs van het Philips Natuurkundig Laboratorium, afgesneden van hun familie in het westen, besluiten samen met anderen een vereniging op te richten om elkaar buiten het werk te ontmoeten en te vermaken met toneel, muziek en lezingen.

1945 - 1970 : jong, studentikoos en met de zegen van Philips

Een vereniging voor academici moet het worden en de oprichters kiezen daarom de naam "Academisch Genootschap". Naar huidige maatstaven nogal elitair, maar in die tijd keek niemand ervan op. In het begin zijn zelfs tandartsen uitgesloten van lidmaatschap, maar dat wordt na enkele jaren rechtgetrokken. De officiële oprichtingsdatum van het AG is 6 april 1945 en ruim een jaar later betrekt de vereniging zijn eerste onderkomen, Balkwiel, aan de Ten Hagestraat in Eindhoven.

De jonge leden van de nieuwe vereniging storten zich vol enthousiasme op cabaret, muziek, toneel en filosofie. Velen zien het AG als voortzetting van hun studentenvereniging, of als vervanging ervan omdat tijdens de oorlog, toen de universiteiten enkele jaren gesloten waren, het studentenleven stil lag. De sfeer op het AG in die grauwe, naoorlogse jaren is studentikoos. Naast veel creatieve uitspattingen hebben de leden ook tijd voor wilde feesten tot diep in de nacht.

Philips speelt in die jaren een grote rol in de vereniging. Het concern stimuleert binnenkomende "academen" AG-lid te worden en het aandeel Philipswerknemers in het ledenbestand ligt hoog. Het is ook Philips dat ervoor zorgt dat de snel groeiende vereniging in november 1953 zijn intrek kan nemen in een veel grotere en mooiere sociëteit waar zij nog steeds zit: Villa De Meerle aan de Parklaan.

In 1965 weet het AG het gebouw in eigendom te krijgen waardoor, nog meer dan voorheen, vereniging en sociëteit innig met elkaar zijn verbonden. Om ruimte te geven aan almaar nieuwe activiteiten wordt het gebouw in de loop der jaren vele malen verbouwd - tot de dag van vandaag. Het ledental van het genootschap neemt gestaag toe. In 1969 zijn er meer dan 1000 leden.

1970 - 2000 : ouder, wijzer, nog veelzijdiger

In de jaren zestig van de vorige eeuw waait een nieuwe wind door Europa: onder druk van de jongeren worden oude structuren opgeruimd en democratiseringsprocessen in gang gezet. In 1969 besluit het AG, na lange discussies, het lidmaatschap open te stellen voor niet-academici. Kennelijk niet helemaal van harte want de naam 'Academisch Genootschap' blijft zoals hij is. Het "academisch" in de naam, dat oorspronkelijk sloeg op het opleidingsniveau van de leden, moet nu het niveau van de activiteiten aanduiden.

Ondanks deze maatregel loopt het ledental terug. Ook stijgt de gemiddelde leeftijd van de leden waardoor de sfeer op het AG verandert: het wordt rustiger, minder onstuimig. Toch wordt de vereniging zo mogelijk nog veelzijdiger dan hij al was. Er vinden debatten plaats met hooggeplaatste figuren uit lokale politiek en bedrijfsleven, schrijvers geven maandelijks lezingen, er komen kunsttentoonstellingen, de vijfjaarlijkse AG Kunstprijs wordt ingesteld, een reeks succesvolle musicalproducties trekt volle zalen, men wandelt, bridget, filosofeert, …. de lijst is lang. Sommige activiteiten sterven na korte tijd, maar andere zijn zo succesvol dat ze nooit meer gestopt zijn. Het ledental stijgt weer. Aan het einde van het millennium zijn het er 900.

2000 -heden: op weg naar een nieuwe toekomst

De maatschappij blijft in beweging. Drukbezette tweeverdieners hebben steeds minder tijd voor een vereniging als het AG en het ledental staat onder druk. Interne discussies laaien op over de toekomst van het genootschap en over het imago. Het AG is zeker niet onbekend in Eindhoven en omstreken, maar velen weten niet wat zich binnen de sociëteitsmuren afspeelt. Dat moet veranderen. En dat gebeurt ook.

Werving en opvang van nieuwe leden worden sterk verbeterd. Er komt een professionele website. Het verenigingsblad 't Gewag wordt strakker en moderner. Spraakmakende activiteiten vinden plaats, om bezoekers van buiten te trekken en de naamsbekendheid te vergroten. Bouwkundige ingrepen verhogen de gastvrijheid van de sociëteit. Financieel wordt orde op zaken gesteld. Maar aan de unieke opzet van het AG wordt niet getornd: mensen met een brede culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling bij elkaar brengen en ze samen mooie dingen laten doen, van academisch niveau. Wat dat ook moge wezen.

Het AG wil openheid en gastvrijheid uitstralen en iedereen die aan activiteiten wil meedoen van harte welkom heten. De vereniging is, na 75 jaar, nog steeds springlevend.

ORGANISATIE VAN HET AG

Organisatie van het AG


Het AG kent een groot aantal geledingen die alle een taak vervullen in de organisatie van het AG.
Hieronder vindt u een opsomming in alfabetische volgorde:

Activiteitencommissies
Er worden per jaar talloze interessante evenementen binnen het AG georganiseerd door uiteenlopende commissies. U vindt ze allemaal in de diverse menuonderdelen.

Agendabeheer
De agenda van alle AG-activiteiten wordt centraal bijgehouden.
Contactpersoon: Richard de Groot
E-mail webmaster@ag-eindhoven.nl

Alle opgaven van nieuwe evenementen en wijzigingen daarvan s.v.p. aan dit adres doorgeven.
De agenda wordt online in verschillende verschijningsvormen getoond: een maandoverzicht van alle AG-activiteiten, aparte agenda's voor de gebieden Wetenschap, Maatschappij, Sociëteit en Cultuur en de agenda op de home-pagina. Deze agenda vormt verder de basis voor de agenda in het tijdschrift Gewag en de e-nieuwsbrief.

Archief

Het archief bevindt zich op de eerste verdieping van het AG. Het herbergt historisch materiaal van onschatbare waarde.
Contactpersoon: Nel van der Vliet.
E-mail archief@ag-eindhoven.nl

BAR - Beleidsadviesraad

De BAR is een adviesorgaan van het bestuur. Klik hier voor de leden van de BAR
E-mail: bar@ag-eindhoven.nl

Beheer van gebouw, tuin en inventaris

Contactpersoon: Ger van Zantvoort, gebouwcommisaris.
E-mail gebouwbeheer@ag-eindhoven.nl 

Bestuur

Voor samenstelling, taakverdeling en contactinformatie, zie Bestuur

Juridisch-economische adviescommissie

Deze commissie bestaat uit: Hans van der Maat en Karel Schretlen.
E-mail jureco@ag-eindhoven.nl

Ledenadministratie

De ledenadministratie bestaat uit:
Ger van Zantvoort, ledenadministratie
Roland Huijgen, contributieadministratie
Willie Roncken, ledencorrespondent
Harald Ihle, contactpersoon website
E-mail ledenadministratie@ag-eindhoven.nl

Redactie

De Redactie geeft het tijdschrift Gewag uit, houdt de AG-website bij, verzorgt de elektronische communicatie en de publiciteit rond activiteiten van de vereniging door middel van persberichten en is verantwoordelijk voor de AG-huisstijl.
Voor de mensen achter de redactie en contactgegevens: Klik hier.

Zie ook de Webversie van het Gewag

Webteam

Het webteam heeft de verantwoordelijkheid voor de AG-website en voor de digitale communicatie (o.a. nieuwsbrieven), en geeft technische ondersteuning voor zaken als ledenadministratie en evenementen-reservering.
Voor de mensen achter het AG-webteam en contactgegevens: Klik hier.

 

ZAALVERHUUR

Zaalverhuur


AG Zaalverhuur
heeft voor elke gelegenheid een zaal te huur:
vergadering, feest, receptie, jubileum, training, verjaardag, trouwerij.....
Klik hier voor de site van AG Zaalverhuur.

Bevriende verenigingen

Bevriende Verenigingen


Asociacion Ibero Americana
• Buurtvereniging Villapark Eindhoven
• Concordia
Dante Alighieri
Ex Oriente Lux
• Lumidens
Nederlands Klassiek Verbond
NGIZ (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken)
Orde van den Prince
• Probus Eindhoven
Probus ‘88
Soroptimisten Eindhoven
Volksuniversiteit

Contactraad Nederlandse Sociëteiten

Het AG-Eindhoven is lid van de Contactraad Nederlandse Sociëteiten (CNS). De CNS organiseert regelmatig activiteiten voor leden van de deelnemende sociëteiten, die hiermee de kans krijgen een van de andere, vaak prachtige, sociëteiten van de vereniging te bezoeken. In de AG-agenda zult u regelmatig CNS-activiteiten aantreffen, waarvoor u zich kunt opgeven.
• Bezoek de CNS-website
• Lees de laatste CNS-nieuwsbrief
• Meld u aan voor een abonnement op de CNS-nieuwsbrief