Archief 2010

Expositie in november en december

Show Your Hope

Het kunstproject Show Your Hope is voortgekomen uit de behoefte om werk van humanitaire organisaties te verbinden met de vrije denkwijze van de kunst en de praktische denkwijze die hoort bij de realiteit.
Op uitnodiging maken kunstenaars een klein schilderij met het thema Show Your Hope. Reeds meer dan 500 kunstenaars uit 130 verschillende landen doen mee aan dit project.

Martin Voorbij, gehuisvest in het ‘Spoelhuisje' aan de Dommel, is de motor achter deze activiteiten. Zijn domicilie is ook ingericht als (inkijk)museum voor het project Show Your Hope. Selecties uit de totale verzameling reizen inmiddels als Mondiale Mobiele Expositie bijna acht jaar door stad en land. Exposities vinden plaats voor het meest uiteenlopende publiek. Op festivals, in musea, scholen, vluchtelingencentra, op buurtbraderieën en op straat wordt verteld over de universele emotie, die hoop is.
Naast deze exposities bestaat Show Your Hope ook uit een verteltheater. De verteller vertelt de verhalen van de kunstenaars, deels anekdotisch, met veel humor en met bijna nog meer overgave dan waarmee de schilderijen gemaakt zijn. Het geeft ieder werk een extra laag. Onverwachte werelden gaan open.

Tijdens de expositie in het AG zal Martin Voorbij op vier woensdagavonden een korte vertelsessie houden: op 10 en 17 november en op 1 en 8 december, telkens op een woensdag, van 19.30 tot 19.45 uur.
In het Academisch Genootschap zal er speciale aandacht zijn voor verschillende nieuwe onderwerpen: de wereld in India, hoop voor kinderarbeiders, de wereld in Berlijn.

De expositie in het AG is voor Martin Voorbij aanleiding om de aandacht te vestigen op nieuwe ontwikkelingen. Zo gaat de Mondiale Mobiele Expositie in 2011 naar het Midden-Oosten en naar voormalig Joegoslavië. Vandaar dat parallel aan de expositie in het AG speciale presentaties voor scholen en een donatie diner zullen plaatsvinden. Tijdens dit donatie diner op vrijdag 10 december in het AG zal er naast een heerlijk 3-gangen diner ook een drie uur durend feestelijk en informatief programma worden aangeboden.
www.showyourhope.net 040-8488230

Expositie in september en oktober

Nieuwe lichting: Lustrumexpositie met jong talent uit Eindhoven

Namens het AG stellen Feli en Herbert Platzer in deze speciale expositie de ruimte en de wanden van ons gebouw beschikbaar aan zeven jonge, talentvolle kunstenaars, die werkzaam zijn in verschillende disciplines. De achterliggende gedachte is, om met deze groep te kijken naar de toekomst. Zij hebben Liesbeth Schreuder gevraagd als curator:

"Jong, recent afgestudeerd, eigenzinnig en talentvol zijn mijn zoekbegrippen geweest. Voor de benaderde kunstenaars hebben we het gebouw als grootste uitdaging genoemd. De wanden mogen immers niet beschadigd worden en de ruimte moet functioneel blijven voor exploitatie. Het leverde niet veel problemen op. De sfeer, het licht, de ruimte en zelfs de lambrisering, alles werd met enthousiasme aanvaard. Verschillende kunstenaars gaan dan ook met
'site-specifieke' (aan de expositieruimte aangepaste) werken reageren. Verder zullen we veel tekenwerk zien. We hopen hiermee niet alleen de leden te trakteren op een boeiende expositie, maar ook naar buiten toe te laten zien, dat we ondanks een leeftijd, die past bij een 13e lustrum, onze blik gericht houden op de toekomst."

Over de kunstenaars:

 

Griet Menschaert:

Tekenend beschrijven wat zich in het hoofd afspeelt: alle gedachten en gevoelens die door elkaar lopen, elkaar in de weg zitten, over elkaar heen springen of gewoon ingeprent worden. Het verlangen daar een eenheid van te maken. Dingen die je wilt weten tegenover dingen die je (jammer genoeg) weet. Het lichaam dat intussen zijn eigen zin probeert te doen.
Die spanning verwoorden mijn tekeningen. Ze zijn de vertaling van het gezoek naar een Zelf, mijn Zelf maar ook naar het Zelf van de ander. Bestaat het, en zo ja: hoeveel anders dan het andere Zelf is het?

Vincent Dams:

Hij probeert op 'polymorformetabolistische' wijze zijn kunstenaarschap gestalte te geven. Dit wordt omschreven als het geestelijke equivalent van het lichamelijke stofwisselingsproces. Inzake de kunst vormt dit het geheel van bewegingen in denken, maken en ervaren van de zogenaamde realiteit, waarbij men het (poëtische) karakter daarvan onderzoekt, bevraagt en verbeeldt. Hij maakt schilderijen, tekeningen, foto's, installaties, driedimensionale objecten en bedenkt concepten of fictieve collega's die dit alles of iets anders verwezenlijken. Zijn oeuvre vormt een divers geheel van spel, ernst, humor, tragiek en ironie waarin 'de verbeelding' een centrale en problematische rol vervult als tolk van de innerlijke kermis.

Toni van Tiel:

Een belangrijk aspect van mijn kunstenaarschap is het spelen. In het bijzonder het spelen met mijn voorliefde voor tragedie, het irrationele, poëzie en entertainment. Ik zie mijn werk als het omarmen, verdoven en vergiftigen van wat cultuur is en kan zijn. Ik heb de vrijheid en ruimte genomen om elk aantrekkelijk idee, stijl of gedachte toe te laten, simpelweg door te accepteren dat de beelden die ik bedenk en documenteer niet noodzakelijkerwijs mijn mening hoeven te reflecteren. Dit uitgangspunt kan leiden tot utopische droomprojecten, dictatoriale, milieuverslindende installaties of andere absurde maar zeer realistische en praktisch uitvoerbare sculpturen.

Aagje Linssen:

Mijn werk komt voort uit de noodzaak de innerlijke belevingswereld te verbeelden.
Het gaat mij om wat onder het vel zit. De voelbare spanningen die niet zichtbaar zijn, registreer ik door middel van lijnen. Dwangmatige, krampachtige, onzekere, zoekende, kabbelende lijnen. Maar ook krioelende streepjes stippen en vlekken exploderen of imploderen op papier. Fysieke ervaringen, gedachten en gevoelens vertonen zich als lichamen, hoofden en landschappen. De tekeningen zijn groot (bijv. 140x170cm) met acryl voornamelijk, of klein (A4/A5) met inkt, pen, potlood en/of acryl (heel soms olieverf). Ze ontstaan vanuit improvisatie, waarbij het moment heel belangrijk is. Ik noem deze momentopnames 'notities van tijdelijke toestanden'.

Niels Johan Thissen:

Eigenzinnig zoekt hij rond de Industriële wereld van de Stad de resten natuur die gespaard gebleven zijn. Want in die overblijfselen - hoe weinig er ook van rest en hoe obscuur de paden die er naar leiden - vindt de kunstenaar de wonderlijke oorsprong van alle leven. Terwijl de mode nog altijd 'het nieuwe' voorschrijft, aarzelt Niels Johan Thissen niet voor de traditie te kiezen, die hij tot zich neemt als een naamloze erfenis. Een erfenis die hem de rijk geschakeerde, ingewikkelde wereld binnenvoert die de natuur ons als spiegel voorhoudt. En die ons veel duidt over eigen zielenroerselen en onze mysterieuze herkomst.

Emmy van Lamoen:

Als vertrekpunt voor mijn kunst maak regelmatig ik gebruik van elementen en beelden uit de natuur, die ik interpreteer en hierna integreer in de bestaande ruimte. Een ander uitgangspunt voor mijn werk is de manier waarop mensen met die plek omgaan en er hun verblijf of bezigheden ervaren en organiseren. Mijn werk is een reactie op een locatie, gewoonten of gebruiken in de samenleving en menselijke natuur. Dit kan tot uiting gebracht worden vanuit een grafische invalshoek. In mijn werk als beeldend kunstenaar ontstaan beelden vanuit intuïtie en pas ik soms op eigen wijze grafische technieken toe.

Tessa de Swart:

's Ochtends teken ik mijn kamerplant omdat ik die dan zie. Heel vaak teken ik mijn tafel met de taart erop, en het kleed eronder die ik allebei nog een keer wil maken. Ik teken mijn hut als ik naar die geheime plek, ver weg op een eiland verlang. Harten en rode glazen wijn al het kriebelt in mij, een krokodil als ik niet weet wat ik wil. Krassen, soms als ik boos ben. Ik reageer direct en intuïtief met potlood, pen of viltstift en soms wat woorden, op wat ik zie, mij herinner, waar ik naar verlang, of waar mijn hoofd of buik of tong op dat moment zo'n zin in heeft.

 

Expositie in mei en juni

Yvette van Kessel


De schilderijen van Yvette van Kessel laten haar 'innerlijke landschappen zien'. Zij nodigt de beschouwer uit tot het 'lezen', interpreteren van haar geest en persoonlijkheid. Momentopnamen, fragmenten van herinneringen, wensen, revelaties en registraties spelen allen een rol. Ze speelt met subjectiviteit en het raadsel van het verstaan en niet-verstaan. Een schilderij, tekst of foto vormt een lichamelijk document van haar geschiedenis, heden en haar toekomst. Ze laat routes zien die ze maakt, heeft gemaakt en nog wil maken in haar leven.
"Tijdens het schilderen probeer ik structuur te geven aan iets ongrijpbaars. Ik zoek naar beelden in het alledaagse leven die mij houvast bieden. Mijn ogen stoppen daar waar ik grip vind binnen de illusie. Ik speel mijn eigen bewustzijnsfilm en gebruik 'stills' hieruit, die ik verwerk in mijn schilderijen. Dit doe ik door vormen af te bakenen te schakeren of te doorbreken. Door het combineren van orde en chaos, speel ik met geordende chaos."

 

OPLEIDINGEN:
2000 - 2003 Masters in Arts, Architecture and Design in the European Context, Fontys University for professional education, Tilburg (NL) in association with: Monfort University, Faculty of Art and Design, Leicester (UK) and Universidad de Granada, Faculdad de Academia de Bellas Artes, Granada (ES).
2002 Universidad de Granada, Faculdad de Academia de Bellas Artes, Granada (ES).
1995 - 2000 ABKM, Academie voor Beeldende Kunsten, Hogeschool Maastricht (NL)
1994 - 1995 Oriëntatiecursus, Academie Beeldende Vorming te Tilburg (NL)

Voor meer informatie over de kunstenaar: www.artyvette.com

Expositie in maart en april

Sandra Maarhuis, Fotocollages

De verwondering over het alledaagse

Sandra Maarhuis (1972) is geboren in Rotterdam. In 2001 studeerde ze af aan de kunstacademie te Kampen. Na het behalen van haar diploma werd ze uitgenodigd om een Master in Fine Art te halen. Tijdens deze tweejarige studie kreeg ze les van Peter Struyken en Emo Verkerk.
Na haar opleiding ontpopt ze zich als een veelzijdige kunstenaar, waarbij haar aandacht vooral uit gaat naar het verder ontwikkelen van het kunstenaarschap en haar beeldend werk. Naast schilderen maakt ze ook uitstapjes naar ruimtelijk werk en maakt zij fotocollages.
Een terugkerend thema in haar werk, ook in haar fotocollages, is de schoonheid die verborgen ligt in de alledaagse wereld om haar heen. Zij verwondert zich over een detail, een situatie of personen. Hierdoor zijn de onderwerpen uiteenlopend, van gebouwen, interieurs tot stillevens.
De verwondering drukt ze ondermeer uit door de kleine alledaagse dingen monumentaal weer te geven. Met soms wel tientallen foto's van fragmenten van het onderwerp, genomen vanaf hetzelfde standpunt/statief, maakt ze een puzzelachtige mozaïek, waarin het onderwerp knap overeind blijft. Zelf zegt ze hierover: " Juist door op deze manier te werken kan ik weer een nieuw beeld creëren, mijn eigen verwondering toevoegen aan het bestaande. "

 

Sandra Maarhuis maakt ook fotocollages in opdracht. Dit kunnen fotocollages zijn van bijvoorbeeld uw huis of interieur.
Voor meer informatie over de kunstenaar Sandra Maarhuis en het overzicht van al haar beeldend werk kunt u kijken op haar website:

http://sandra-maarhuis.exto.nl

 

Expositie in januari en februari

Een eigenzinnig multitalent op 't AG: Arnoud Rigter

Arnoud Rigter (1978) studeerde in 2004 af als architect aan de TU/e. Sindsdien concentreert hij zich op wat hij naast zijn studie deed: schilderen, dichten en combinaties daartussen. Ook werkt hij regelmatig samen met filmmakers en muzikanten. Uiteenlopende interesses geven een vruchtbare voedingsbodem voor kruisbestuiving. Door zijn horizon te verbreden, komt hij tot nieuwe verbanden om tot een ander geheel te komen. Zijn werk is bij voorkeur niet alleen variërend qua stijl, maar tegelijk ook herkenbaar qua onderzoekende, speelse mentaliteit. Juist in zijn middelpuntvliedendheid hoopt hij thuis te komen. Door pogingen zich aan een stijl te onttrekken, wil hij tot een handschrift komen. Stijl kan een belemmerende veronderstelling zijn.
De diversiteit uit zich ook in het materiaalgebruik. Olieverf wordt gecombineerd met computerprints. Inkttekeningen worden op sheets gekopieerd (eventueel verrijkt met bijvoorbeeld theezakjes, acrylglas, of satéprikkers).
Binnenkort verschijnen twee multidisciplinaire dichtbundels (met cd's) bij wijze van 'touwtrekkend tweeluik'. De eerste bundel De onaangebroken stad verschijnt 28 januari. Het bevat werk dat Rigter de afgelopen twee jaar heeft gemaakt als stadsdichter van Eindhoven. Een aantal maanden later zal een nogal tegengestelde bundel Het duimzuigend fossiel verschijnen. Hiervan toont de expositie enkele verstrengelingen tussen tekst en inkttekeningen. Meer weten?
www.doorzin.nl
www.rigtergedichten.nl
www.stadsdichtereindhoven.nl