AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AGora lezing: Is er toekomst voor de landbouw in Nederland

Jan Willem Erisman

Jan Willem Erisman

 

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

JAN WILLEM ERISMAN
Is er toekomst voor de landbouw in Nederland

Donderdag 15 oktober 2020
Meerlezaal - 20.00 uur
 

Toegangsprijs: €15
AG-leden, leden VVAO en studenten krijgen €10 korting: prijs €5

 

Over de lezing:
Nederland is na de Verenigde Staten de grootste exporteur van landbouwproducten. Het draagt bij aan de economie en de werkgelegenheid in ons land. Het is ook een van de belangrijkste bodem en landschapsbeheerder, aangezien 70% van het land gebruikt wordt door de landbouw. De kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit in de landbouwgebieden is de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan. Het aantal familiebedrijven neemt sterk af omdat de inkomsten achterblijven bij de stijgende kosten. De nadruk heeft gelegen op een efficiënte productie waardoor de prijs van voedsel voor de Nederlandse consument nog nooit zo laag is geweest.

Om dit tij te kunnen keren zal de productie meer in evenwicht gebracht moeten worden met de kwaliteit van de leefomgeving, natuur, landschap en biodiversiteit. Dat vergt een andere benadering waarbij meer geboerd wordt vanuit het versterken van natuurlijke processen, de waardering van de eigen resources en het vermarkten van een diversiteit aan producten en diensten. In deze lezing zal op de achtergronden van de landbouwproblematiek worden ingegaan en zullen verschillende toekomstscenario's geschetst worden.


Over de spreker:
Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman
• Bijzonder Hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de
   Vrije Universiteit van Amsterdam
• Voorzitter van de Kwaliteitsraad van Stichting Veldleeuwerik
• Lid Panel Zorgvuldige Veehouderij voor de Provincie Noord-Brabant
• Lid van de Gezondheidsraad