AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

literaire kring

Ivan Boenin
Het leven van Arsenjev

dinsdag 17 dec 2019
Balkonkamer- 19.30 UUR
 


Toegankelijk voor leden
Toegangsprijs: €5,00; leden van Literaire Kring: gratis

Vandaagverdiept de Literaire Kring zich in ‘Het leven van Arsenjev’ (1927- 1933) van de Russische schrijver Ivan Boenin (1870-1953).

Ivan Boenin hoort tot de schrijvers die na de Russische revolutie en de burgeroorlog hun moederland ontvluchtten. Hij verlaat zijn land uit diepe afschuw voor de bolsjewieken en de nieuw opgerichte Sovjet-Unie en moet als vijftigjarige, gevierde dichter/schrijver opnieuw beginnen in Parijs.

In zijn ballingschap, in deze situatie van gebrokenheid, manifesteert Boenin zich als een (de laatste) literator in de Russische negentiende-eeuwse verhaaltraditie. Dat is het merkwaardige én het intrigerende aan Ivan Boenin. Niet aangeraakt door avantgardisme, experimentalisme, modernisme of welke stroming dan ook, schept hij zijn eigen literaire karakter.

Boenin begint als dichter maar wordt beroemd met zijn proza en dan vooral het korte verhaal. Hij veroorzaakt aanvankelijk veel ophef met de schildering van een donkere Russische ziel, het rauwe plattelandsleven en het verval van de adel. Verschillende verhalen spelen buiten Rusland, als neerslag van Boenins reislust voor de eerste wereldoorlog. Boenin is verder een productieve vertaler van o.a. Longfellow, Byron, Tennyson, Musset en Coppée. Ook spreekt hij zich uit in herinneringen, dagboeken en brieven.

De roman ’Het leven van Arsenjev’ verhaalt het leven van Aleksej Arsenjev en loopt ongeveer gelijk op met dat van de auteur. De persoonlijke ontwikkeling en de wordingsgeschiedenis als schrijver verweven met het veranderende Rusland waarin de kleine adel, waartoe ook Boenin behoort, wegkwijnt.

De roman weerspiegelt Boenin in zijn essenties: de tijdloze, universele thema’s van liefde, dood, noodlot, vergankelijkheid in de kleuren van een pessimistisch mensbeeld. Maar ook glinstert de poëzie van romantische verlangens naar onbekende einders en de verheffing in schitterende natuurbeschrijvingen.

‘Het leven van Arsenjev’ wordt ingeleid door Han Roijakkers omdat Elena Donskaia helaas verhinderd is.