AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AG-LEF2050 3 lezingen over ‘Duurzaamheid bereiken’

Jean Frijns

Jean Frijns

 

Duurzaamheid bereiken

Duurzaamheid bereiken

 

NAAR PROGRAMMAOVERZICHT

Een nieuwe politieke economie

Jean Frijns
Dinsdag 25 april 2023
Aanvang 20.00 uur


Over de lezing 

Al in 1972 waarschuwde de Club van Rome voor een einde aan onze welvaart doordat een aantal negatieve trends (groei wereldbevolking, industrialisatie, vervuiling, voedselproductie, uitputting natuurlijke hulpbronnen) elkaar versterkten. In de decennia sindsdien is daar weinig mee gebeurd en in 2023 lijkt hun waarschuwing alleen nog maar dringender.

In de themabijeenkomst ‘Duurzame samenleving’ staat de noodzaak van drie transities over een breed front centraal. Het gaat daarbij om energie, grondstoffen en het gebruik van de aarde, om voeding en biodiversiteit en om een demografische transitie. Zaken die niet kunnen worden aangepakt zonder een sociale, culturele en (geo)politieke transitie.

Het aardige is dat deze transities elkaar versterken: voortgang op het ene gebied maakt het bereiken van de doelen op het andere gebied gemakkelijker. In de presentatie ligt de nadruk op de beschikbare (technische) instrumenten en de optimale inzet van deze instrumenten vanuit het perspectief van de politieke economie. Het haalbare van een oplossing staat hierbij voorop.

 


Deel deze pagina op uw sociale media