AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofielezing

JELLE VAN BAARDEWIJK
De zoektocht naar het goede leven

donderdag 29 augustus 2019
Meerlezaal - 20.00 uur
 

AG-leden: gratis
Niet-leden: €10,00

 

Over de spreker
Jelle van Baardewijk (1982) is een jonge filosoof verbonden aan de Vrije Universiteit en als lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam. Hij promoveerde in december 2018 op 'The Moral Formation of Business Students'.  Volgens hem opereren bedrijfskundigen in een morele leegte waar het alleen gaat om abstracte begrippen als efficiëntie en geld verdienen. De discipline, gericht op het opleiden van managers, ontbeert een verder liggend maatschappelijk doel. Ondernemingen opereren in het bedrijfskundige model in een moreel niemandsland.

Over de lezing
Van Baardewijk participeert samen met de filosofen Ad Verbrugge en Govert Buijs in het project Moral Markets. In 2018 verscheen van hun hand 'Het goede leven & de vrije markt'. Gaat de dominantie van de vrije markt ten koste van het goede leven en hoe is het mogelijk dat ook op universiteiten een brede cultuurfilosofische benadering van mens en de maatschappij wordt verdrongen door het abstracte vrije markt denken? Daartoe ondernemen de auteurs een omvattende en systematische zoektocht naar mens, maatschappij, techniek en natuur. De grote filosofische stromen dienen daarbij als leidraad. Het boek werd enthousiast ontvangen en ontving in 2019 de Socrates Beker prijs voor het beste Nederlandstalige filosofieboek.

In zijn lezing zal van Baardewijk een overzicht geven van zijn denken en ons meenemen op de zoektocht naar het goede leven.

Voor een voorproefje zie bijgaande link voor zijn optreden in juni jl bij het Filosofisch Kwintet:  https://www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/kijk/overzicht/seizoen-2019/aflevering-1.html