AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AG-LEF2050 3 lezingen over ‘Duurzaamheid bereiken’

John de Leeuw

John de Leeuw

 

Duurzaamheid bereiken

Duurzaamheid bereiken

 

NAAR PROGRAMMAOVERZICHT

Een nieuw democratisch systeem

John de Leeuw
Dinsdag 28 maart 2023
Aanvang 20.00 uur


Dommelzaal:  

 

Toegangsprijs: € 5,00
AG-leden, kennismakers en studenten: gratis

Over de lezing 

Het ongenoegen en wantrouwen in onze samenleving groeit en als gevolg daarvan neemt de kloof tussen overheid en burgers toe. De voorbeelden van een gebrekkig functionerende overheid zijn genoegzaam bekend en burgers missen duidelijke prioriteitsstelling en effectieve implementatie.

Willen we het vertrouwen in onze instituties herstellen en behouden, dan lijkt verandering in de politieke besluitvormingsprocessen noodzakelijk. Kernelement daarin is het vergroten van het draagvlak: hoe nemen we de burgers mee en betrekken we hen bij de te maken keuzes.

Vragen waar we ons bij dit thema mee bezighouden zijn wat dit betekent voor ons democratisch systeem. Wat zijn eigenlijk de wezenlijke kenmerken van een democratie? Welke wijzigingen in het systeem zijn nodig om die wezenlijke kenmerken concreter dan nu het geval is inhoud te geven?

 


Deel deze pagina op uw sociale media