AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Het Oude Nabije Oosten - * AGora-EOL-Lezing *

Eva Kaptijn

Dr. Eva Kaptijn

 

  

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

Dr. EVA KAPTIJN

Een toekomst voor oude inzichten. Hoe kan archeologische kennis van waterbeheer van nut zijn in moderne samenlevingen?

11 december 2018
Meerlezaal AG - 20.00 uur
 

AG-, NKV-, EOL-leden: gratis
Overige bezoekers: €5.

Over de lezing
In deze lezing wordt ingegaan op de vraag hoe moderne samenlevingen profijt kunnen hebben van kennis uit het verleden. Waterbeheer (irrigatie, wateropslag, drainage, etc.) in vroegere samenlevingen zal hierbij het centrale thema zijn. Klimaatverandering leidt op verschillende plekken op aarde tot een veranderende omgeving, bijv. verdroging of juist vernatting. Mensen moeten nieuwe methoden bedenken om met hun veranderde omgeving om te gaan. Dit is een moeilijk proces. Archeologie bestudeert echter voorbeelden van samenlevingen die in staat waren om voor langere tijd te overleven onder zeer lastige klimatologische omstandigheden. Kennis van de levenswijze van deze ‘duurzame’ verleden samenlevingen kan bijdragen aan het voortbestaan van moderne gemeenschappen die onder druk staan door klimaatverandering. Daarnaast is archeologie de enige wetenschap die een lange termijnvisie kan bieden en mogelijk het effect van onze oplossingen op de lange termijn kan evalueren. In deze lezing zullen naast het Nabije Oosten ook voorbeelden uit andere werelddelen de revue passeren.

Over de spreker
Eva Kaptijn is in 2009 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift 'Life on the watershed'. Ze is momenteel werkzaam als onderzoeker archeologie Nabije Oosten aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.


Leden van het AG, EOL en NKV kunnen onze bijeenkomsten kosteloos bijwonen.
Andere belangstellenden zijn eveneens welkom (€ 5 per lezing).