AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AGORA-NGIZ lezing : Geopolitiek in Zuid-Amerika

Kees Koonings

Prof.dr. C.G. (Kees) Koonings

 

 

 

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

Prof.dr. C.G. (Kees) Koonings

Lezing:
Geopolitiek in Zuid-Amerika o.a. met Brazilië, Venezuela en Curaçao/ Nederland.

Dinsdag 26 februari 2019
Meerlezaal - 20.00 uur

Toegangsprijs:
€5,00

Over het onderwerp:
Na het verdrijven van de door militairen gedomineerde regeringen in een aantal Zuid-Amerikaanse landen in de jaren tachtig en negentig beleefde het continent een over het algemeen rustige periode.  Met als uitzondering het Venezuela van Chaves en opvolger Maduro. Door gematigde socialisten en liberalen geleide regeringen zorgden voor een vaak positieve sociaaleconomische ontwikkeling. De laatste jaren valt echter een kentering te bespeuren. Onder meer in Argentinië, Columbia en Chili wonnen conservatieve of populistische kandidaten de verkiezingen. Zij bleven echter binnen de democratische kaders.
In Brazilië, het grootste land van Latijns-Amerika, behaalde de uiterst rechtse presidentskandidaat Jaïr Bolsonaro de meerderheid. Deze 'Braziliaanse Trump', zoals hij zich noemt, belooft de zaken echter heel anders te gaan aanpakken. Hij verheerlijkt de vroegere militaire dictatuur en dreigt met maatregelen tegen alles wat in politiek of maatschappelijk opzicht links en liberaal is. Natuurlijk valt te bezien wat Bolsonaro er in de praktijk van maakt, hij heeft geen parlementaire meerderheid, maar dreigend is het wel.

Over de spreker:
Prof.dr. Kees Koonings is hoogleraar Latijns-Amerikaanse studies aan de Universiteit van Utrecht en bijzonder-hoogleraar Brazilië studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ook verbonden aan het bekende Cedla (Studiecentrum voor Latijns-Amerika) van deze Universiteit.
Koonings heeft uitgebreid onderzoek gedaan in Zuid-Amerika en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam. Enkele voorbeelden: Societies of Fear, Armed Actors en Brasilia under the Workers Party.