AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Al 75 jaar bij de tijd; uit Lustrumgewag

lustrumlogo

ontvangst penningfoto: Ine van de Rijke

karikatuur

Er zijn nog dingen waar we blij van kunnen worden. Persoonlijk ben ik heel blij en ik hoop dat u dat ook wordt, met het Gewag dat hier voor u ligt. Deze speciale uitgave van het Gewag is bijna helemaal gewijd aan het lustrumjaar dat nu bijna achter ons ligt. Een jaar met onverwachte onaangename wendingen die het jaar ervoor, tijdens de voorbereidingen, absoluut niet te voorzien waren. In maart van dit jaar werd een streep gezet door alle lustrumactiviteiten door een complete lockdown vanwege Covid 19. Het AG werd gesloten en wij zaten allemaal met lege handen en gefrustreerd thuis.

Gelukkig begon in de lente de zon weer te schijnen en werd op 1 juni, tweede pinksterdag, de deur van het AG-gebouw weer opengezet door de familie Koppen, die met inachtneming van alle regels, een fantastische lunch had bereid in de tuin. Wat een blijdschap om er weer eens uit te zijn; en hoe! Niet alleen even weg van huis, maar ook het genoegen om weer AG-leden te zien en te spreken, want wat hadden we dit gemist.

Het sluimerende gevoel van het verenigingsleven werd weer aangewakkerd en er werden meteen enthousiast plannen gesmeed. Een heerlijke maaltijd met een land als thema werd wekelijks door onze onvolprezen kok Jörg bereid, met medewerking van AG-leden die in hun expat- verleden daar gewoond en of gewerkt hadden. We zagen achtereenvolgens Japans, Oostenrijks, Noors en Indonesisch voorbijkomen. De laatste maaltijd werd ook nog eens opgeluisterd door Wieteke van Dort als tante Lien.

De Spaanse avond stond al gepland en bleek ook dit jaar weer een succes.

Ook het plan om de Baretclub, de vrijdagavondborrel met diner, wekelijks te laten plaatsvinden werd een succes. Allemaal blije AG’ers die het heerlijk vonden elkaar weer te zien, te spreken en lekker even niet te hoeven koken. Wat hadden we dit gemist.
Deze invullingen hebben het jaar toch nog veranderd in een goed en gezellig verenigingsjaar. De saamhorigheid bleek bij iedere bijeenkomst weer hechter te worden.

Tijdens de ledenborrel van april zou het lustrumjaar officieel worden geopend. Wat de leden niet wisten op slechts een klein, select groepje na, was de toezegging dat het Academisch Genootschap een koninklijke onderscheiding zou gaan ontvangen.
Groot was dan ook de teleurstelling dat het AG door de scherpe maatregelen was gesloten op die datum en dat vervolgens de festiviteiten met het bezoek van de (loco-) burgemeester niet door konden gaan. De koninklijke erepenning moest nog even op de plank blijven liggen.
Uiteindelijk vond de uitreiking op 3 september plaats. In een aangepaste, kleine, bijeenkomst met de honorair leden, ontving de voorzitter uit handen van de locoburgemeester, mevrouw Monique List, de erepenning met bijbehorende oorkonde. Tijdens de aansluitende borrel hebben we op afstand en trots een toost uitgebracht op onze vereniging. De penning met bijbehorende oorkonde ligt nu tentoongesteld in de eerste vitrine bij de entree van het AG.

Momenteel is het AG weer tijdelijk gesloten, maar we kijken reikhalzend uit naar het moment dat we opnieuw, al is het mondjesmaat en alles op een afstand (van 1,5 meter), gezellig bij elkaar kunnen komen op ons eigen AG.

Als tegemoetkoming aan al die AG-leden, die niet bij deze gezellige bijeenkomsten zijn geweest, hebben we een andere invulling gegeven aan het voorbije lustrum.
We hebben getracht het lustrum op een andere manier onder uw aandacht te brengen, zodat alle AG-leden hiervan kunnen genieten. Feye Meijer heeft een prachtige terugblik geschreven op de laatste tien jaar van het AG. Dit als een aanvulling op de stukjes geschiedenis die eerder zijn gepubliceerd in de ‘groene boekjes’. Ook de terugblik op de diverse lustrumvieringen geven een inkijkje in de 75-jarige geschiedenis van het AG.
Ik hoop dat deze uitgave een beetje tegemoet komt aan het gemis van een feest dat het lustrum had moeten zijn.

De lustrumcommissie hoopt van harte, dat we het komende jaar terug kunnen keren naar het normale ‘normaal’ en wij weer op ongedwongen wijze van ons gezellige AG kunnen genieten.

Namens de Lustrumcommissie,
Nel van der Vliet-Vierveijzer

lustrumlogo