AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofiegroep: Ben Vedder

BEN VEDDER
Plato en de ideale staat

Code BV

Kosten voor deelname:
AG-leden en studenten met collegekaart: € 85
Niet-leden: € 185

Woensdagavond, 20.00 uur, Balkonkamer
Data in 2021: 6/10, 3/11, 1/12
Data in 2022: 5/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6 (reserve)

Opzet: Studiegroep

Het denken van Plato is van grote betekenis voor de filosofie in Europa. Wij kennen Plato’s denken via verschillende dialogen. In zijn dialoog over de staat, hier vertaald als De ideale staat, staan de kerngedachten van Plato verwoord. Hoe verhouden zich hartstocht en denken? Hoe moet een staat worden ingericht? Hoe moet het onderwijs ingericht worden? Wie zijn goede bestuurders? Wat is eigenlijk een idee? Wordt de waarheid bepaald door de machtigste redenaar? Is de democratie de beste bestuursvorm? Vragen die tot op de dag van vandaag actueel zijn. Een van de meest bekende teksten uit deze dialoog van Plato is de mythe van de grot. Deze mythe gaat over een aantal personen die in een grot zitten waarbij het licht van achteren komt en zij daardoor figuren zien op de wand voor hen. Enkelen van hen begrijpen dat dit slechts schimmen zijn en proberen zich uit de grot te bevrijden op zoek naar het ware licht en de ware werkelijkheid. Dit verhaal staat voor de betekenis en de waarde van de filosofie. Wat is dat eigenlijk: filosofie? De sterk volgehouden vraag in deze dialoog is: Wat is rechtvaardigheid? Tijdens de bijeenkomsten van deze groep wordt nagegaan hoe Plato’s denken van betekenis kan zijn voor de wereld van vandaag. We bespreken deze tekst niet als een achterhaald historisch document maar als een actueel document dat ons aanzet tot vragen en discussies die tegenwoordig leven. 

“De vertaling van Koolschijn is geschreven in vlot en modern Nederlands en brengt ons de Griekse gedachtewisselingen zo dichtbij alsof ze gisteren zijn uitgesproken”.

Literatuur:
Plato, De ideale staat (Politeia, vertaling Gerard Koolschijn), Atheneum (2021), ISBN 9789025313142, (€ 20,00).

Ben Vedder was hoogleraar voor systematische wijsbegeerte aan de Tilburg University (1990-2001) en hoogleraar voor metafysica en godsdienstfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2001-2013). Vanaf juni 2013 is hij met emeritaat. In zijn colleges besteedde hij veel aandacht aan de uitleg van de grote filosofen uit de geschiedenis van de filosofie, waaronder Plato.