AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

FILOSOFIEGROEPEN in 2022-2023

Seizoen 2022-2023

De commissie AG-filosofie presenteert met veel genoegen de plannen voor  het seizoen 2022-2023. U treft acht onderwerpen aan voor boeiende filosofie werk- en studiegroepen. De begeleiders van het afgelopen jaar hebben met enthousiasme nieuwe onderwerpen aangedragen; daarnaast heeft de commissie dr. Pieter Lemmens opnieuw uitgenodigd om zijn hoogst actuele onderwerp over de eco-filosofie aan u voor te stellen.

Hieronder vindt u afbeeldingen van de inleiders met hun onderwerpen waaruit u een keuze kunt maken. Naast deelname door AG-leden staat de inschrijving ook open voor belangstellenden. Echter er is een voorrangsregeling voor AG-leden. Lees de spelregels verderop.

De bijeenkomsten vinden als vanouds in de Balkonkamer van het AG plaats en beginnen in principe om 20.00 uur, behalve de groep van Daan Oostveen, die om 19.30 uur begint. Elke groep heeft zijn vaste ritme van een maandag-, dinsdag- of woensdagavond per maand. Er zijn echter enige uitzonderingen in verband met feestdagen, waar de groep zelf een oplossing voor moet vinden.

Mochten we weer geconfronteerd worden met maatregelen als gevolg van een nieuwe golf van de Covid-19 griep, dan zullen we zo nodig  weer van zoom-bijeenkomsten gebruikmaken.

BR - Bert Rajh:  Filosofie als gids voor het leven
BV - Ben Vedder: Aristoteles en het verlangen naar geluk
CV - Charles Vergeer: Theopoëzie. De hemel tot spreken brengen
DO - Daan F. Oostveen: Chinese filosofie: van Yi Jing tot Xi Jinping
GP - Gaila Pander: Nietzsche en het nihilisme
PL  - Pieter Lemmens: Ecologisch Wezen. De betoverende eco-filosofie van Timothy Morton
PS  - Pouwel Slurink: Evolutie en Gender
PW - Peter de Wind: De menselijke vrijheid en het kwaad.   


Wij wensen u een mooi en interessant AG-filosofieseizoen toe!

De AG-filosofiecommissie

Lees hier hoe u kunt inschrijven!

AG-FILOSOFIEGROEPEN IN 2022-2023

Door op onderstaande afbeeldingen te klikken kunt u kennisnemen van de verschillende onderwerpen.
Daarbij heeft u de mogelijkheid zich meteen aan te melden voor de groep(en) van uw keuze, door op de knoppen
(‘AG-leden’ of ‘belangstellenden’) te klikken.

Bert Ralph
Bert Rajh
Filosofie als gids voor het leven


Ben Vedder
Ben Vedder
Aristoteles en het verlangen naar gelukCharles Vergeer
Theopoëzie
De hemel tot spreken brengen


Daan Oostveen
Daan Oostveen
Chinese filosofie
Van Yi Jing tot Xi Jinping
Gaila Pander
Gaila Pander
Nietzsche en het nihilisme


Pieter Lemmens
Pieter Lemmens
Ecologisch Wezen. De betoverende ecofilosofie van Timothy MortonPouwel Slurink
Pouwel Slurink
Evolutie en Gender


Peter de Wind
Peter de Wind
De menselijke vrijheid en het kwaad

Rick Geurts
Rick Geurts
Cursus Inleiding in de filosofie

 

Zo kunt u inschrijven

1. De inschrijving start op vrijdag 17 juni en sluit op 14 augustus.
    

2. Proces
Bekijk de verschillende 8 thema's door op de afbeelding te klikken. U kunt de informatie bekijken en inschrijven voor het thema van uw keuze. U kunt zich inschrijven door het aanklikken van de duidelijk aangegeven knop. U wordt dan direct naar het AG-reserveringssysteem geleid. Volg gewoon de aanwijzingen.

3. Wachtlijst
Het zou kunnen dat de groep van uw keuze al is volgeboekt. U wordt dan gevraagd of u op de wachtlijst geplaatst wilt worden. U hoeft daarvoor niet te betalen.
Omdat het niet zeker is dat er personen zullen uitvallen, adviseren wij om ook voor een andere interessante groep in te schrijven. U moet daarvoor wel betalen, maar mocht er plaats bij de groep van uw eerste keuze vrij komen, dan kunt u daarvoor kiezen en uw tweede keus annuleren met een mail naar het onder aan deze pagina genoemde mailadres. Uw annulering wordt per omgaande bevestigd.

4. Registratie vindt plaats in volgorde van inschrijving. AG-leden hebben daarbij voorrang tot en met 15 juli.


5. Weinig inschrijvingen
Bij te weinig inschrijvingen voor een bepaald thema hoeft het AG de betreffende groep geen doorgang te laten vinden. Het inschrijfgeld wordt dan teruggestort.

 

6. Bevestiging krijgt u tussen 15 augustus en 21 augustus. U wordt dan op de hoogte gebracht van het al of niet doorgaan van de groep(en) waarvoor u geregistreerd staat.


7. Kosten
Er zijn twee categorieën van inschrijvers: AG-leden en belangstellenden. Studenten die in het bezit van een collegekaart zijn, vallen onder de categorie ‘belangstellenden, met recht op korting’ en moeten zich als zodanig inschrijven. Zij betalen dan hetzelfde als AG-leden.
De kosten voor deelname aan een groep bedraagt € 90,00 voor AG-leden en € 190,00 voor belangstellenden. Voor de groep van Gaila Pander (7 sessies) is dit € 70 voor AG-leden en €150 voor belangstellenden.

 

8. Complicaties, b.v. zoals in verband met het Coronavirus.
Als een deel van de bijeenkomsten niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden, wordt in overleg met de groep naar alternatieven gezocht (meestal ZOOM); er vindt in geen geval restitutie van het inschrijfgeld plaats. 

 

9. Betalen gaat bij voorkeur via iDEAL binnen het reserveringssysteem.
iDEAL: Let goed op de aanwijzingen van het systeem.
Overboeken: Vergeet niet om uw eigen naam en de code van de groep aan te geven.

 

Ondervindt u problemen bij het inschrijven, mail dan naar filosofie@ag-eindhoven.nl

COMMISSIE

Dries Schellekens voorzitter 040-2452930
Yvette van der Zandt penningmeester  
Rob Herremans secretaris  
Antoon Claassen promotie  
Willem Mennen lid  
E-mail: filosofie@ag-eindhoven.nl  

Dries
Yvette
Rob
Antoon