AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofielezingen SEIZOEN 2021-2022

Filosofie

Wat is werkelijkheid? Wat is een goed leven? Wat is geluk? Heb ik een vrije wil?

Al eeuwenlang zoeken mensen naar antwoorden op belangrijke levensvragen. In onze snel veranderende wereld vallen zekerheden weg en worden we op onszelf teruggeworpen. Filosofen kunnen ons helpen met het stellen van de goede vragen. Overpeinzingen van denkers uit geheel andere tijden en culturen blijken vaak verrassend actueel te zijn en ons de weg te wijzen naar diepe inzichten, ver voorbij de waan van de dag.

AG-Filosofie is een van de vele activiteiten binnen het AG. Zij werd opgericht in 1987 en viert in het huidige verenigingsjaar haar zesde lustrum. De Filosofiecommissie organiseert elk seizoen een aantal filosofiegroepen en een aantal filosofielezingen. Verder wordt elk seizoen gezocht naar samenwerking met andere commissies om te komen tot gecombineerde evenementen of speciale projecten.

Klik hier voor de Filosofiegroepen.

 

Filosofielezingen 

De Filosofiecommissie nodigt enkele malen per jaar een filosoof, die opvalt door zijn/haar bijdrage aan actuele thema’s, uit om een lezing te geven. Deze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk.
Niet-leden betalen € 10,00 per lezing; AG-leden en studenten op vertoon van hun collegekaart € 4.
Locatie van alle lezingen: Meerlezaal, sociëteit van het AG, Parklaan 93, 5613 BC  Eindhoven.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de lezing.


EERDER DIT SEIZOEN

Erasmus en Hieronymus

Donderdag 18 november 2021
Erasmus en Hieronymus
Ben Vedder

Meer filosofie? Stichting 'Wijsgerige Kring Eindhoven'.
Deze stichting heeft als doel belangstelling op te wekken voor, dan wel kennis bij te brengen op het terrein van het wijsgerig denken, op academisch niveau.
Voor een overzicht van het cursusaanbod in 2021-2022 ga naar Wijsgerige Kring Eindhoven.

COMMISSIE

Dries Schellekens voorzitter 040-2452930
Yvette van der Zandt penningmeester  
Rob Herremans, secretaris  
Hans Eerdmans promotie  
Antoon Claassen promotie  
E-mail: filosofie@ag-eindhoven.nl  

Dries
Yvette
Rob
Hans
Antoon