AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Gele Hesjes Tafel

Doel van de tafel is:
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen van en de problemen in de huidige samenleving en welke factoren zijn bepalend voor de vormgeving van een toekomstige samenleving. In het jaar 2019 – 2020 is gewerkt aan wat de ideale maatschappij is. Dat vraagt om praktische invulling. 

Programma van de tafel in 2020/2021:
We besteden aandacht aan twee onderwerpen: een baanbrekend boek van Mazzucatto en 11 stellingen die een brake out team waaronder Jan Rotmans heeft geformuleerd om een evenwichtiger Nederland te creëren.

Voor het bereiken van het herstel van evenwicht liggen de uitdagingen op het gebied van:

  • Mens en natuur;
  • Sociale en economische ongelijkheid;

De te gebruiken literatuur is:

  • Mariana Mazzucatto ‘De waarde van alles’ ISBN 978 9046 823 798
  • "Manifest voor een veerkrachtig en evenwichtig Nederland” van Jan Rotmans. (Klik hier voor meer info)
  • Ook zal ook aan de orde komen van David van Reybrouck “Tegen verkiezingen” ISBN 978 9023 443 551


Werkwijze van de tafel:

  • Onderwerpen worden door de leden uitgewerkt en gepresenteerd.
  • Na discussie wordt één conclusie of worden er meerdere getrokken.
  • In juni 2021 wordt voor alle leden van het AG een avond georganiseerd.

Frequentie:
De tafel komt één maal per maand bijeen op de 3de dinsdag van de maand.

Voor meer informatie: Gele-hesjes-tafel@ag-eindhoven.nl.

Welke verbeteringen willen wij?

Dinsdag 1 december 2020
Welke verbeteringen willen wij?

Inleider: Bernard Grevink

Naar een nieuwe meer directe democratie.

Dinsdag 19 januari 2021
Naar een nieuwe meer directe democratie.
Inleider: John de Leeuw

Onderwijs de sleutel voor verandering.

Dinsdag 16 februari 2021
Onderwijs de sleutel voor verandering.
Inleider: Tinus de Gouw

De EU burger/samenleving en de ecologische crisis en geopolitiek.

Dinsdag 16 maart 2021
De EU burger/samenleving en de ecologische crisis en geopolitiek.
Inleiders: Jacques Aarts
Bernard Grevink

Inclusieve economie en sociaal ondernemerschap.

Dinsdag 20 april 2021
Inclusieve economie en sociaal ondernemerschap.
Inleider: Piet van Elswijk

Een inclusieve samenleving: werk er hard aan

Dinsdag 18 mei 2021
Een inclusieve samenleving: werk er hard aan
Inleider: Jean Frijns

Het hele programma ziet er als volgt uit, waarbij de actualiteit het programma kan beïnvloeden:

AGENDA 2020 - 2021

DATUM ONDERWERP  
 di 22 sep 2020 Mazzucatto: Oorzaken en gevolg markt falen, inclusief betrokkenheid van de Overheid  Mazzucatto: pagina 276
 di 20 okt 2020 Mazzucatto: Duurzame groei door samenwerking van Overheid en Private sector  Mazzucatto: pagina 299
 di 01 dec 2020 Mazzucatto: Gewenste verbetering/bijstelling huidige sociale economie inclusief vereiste vertrekpunten  Mazzucatto: pagina 302
     STELLING
  In hoever draagt het Manifest voor een veerkrachtig evenwichtig NL van Jan Rotmans bij aan duurzame verbetering/bijstelling van de sociale economie?  2
 di 19 jan 2021 Zet concrete stappen naar nieuwe, meer directe vormen van democratie, incl. boek van David van Reybrouck  1
 di 16 feb 2021 Verander het onderwijs, gericht op een nieuwe samenleving en economie.
Waardeer en stimuleer de kracht van kunst en cultuur.
 3
 4
 di 16 mrt 2021 Verander de gezondheidszorg vanuit leerervaringen van de crisis.
Stimuleer en bouw voort op vertrouwen en verantwoordelijkheid. 
 6
 6
 di 20 apr 2021 Werk hard aan een inclusieve economie en
stimuleer sociaal ondernemerschap.
Stimuleer digitaal het zelfsturend en zelfcorrigerend vermogen van mensen.
 
 8
 9
 di 18 mei 2021 Werk hard aan een inclusieve samenleving.
Wat gaan wij verder doen?
 11

 d1 15 jun 2021 Presentatie AG  Onder voorbehoud


Als u meer wilt weten stuur dan een mail naar Gele-hesjes-tafel@ag-eindhoven.nl 

COMMISSIE

Bernard Grevink
Tinus de Gouw

Bernard Grevink    
Tinus de Gouw    
E-mail: gele-hesjes-tafel@ag-eindhoven.nl