AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Klimaattafel

Hebben de ’klimaatalarmisten’ gelijk of hebben de ‘klimaatontkenners’ het bij het rechte eind?


Zijn de argumenten van de klimaatsceptici, die ze putten uit de geschiedenis van miljoenen jaren nog geldig in een tijd waarin het CO2-gehalte van onze atmosfeer sneller stijgt dan ooit tevoren? Hoe goed zijn de klimaatmodellen in het voorzien van de toekomstige temperatuur op aarde als ze niet in staat zijn het verleden goed te ‘voorspellen’? En wat is de invloed van de zonnecycli?

Wordt het AG de scheidsrechter?

Beschrijving activiteiten:

Het is de bedoeling dat wij in een groepje van 8 à 10 mensen de verschillende argumenten van de twee kampen wegen en een oordeel vellen over wie (het meeste) gelijk heeft: de klimaatalarmisten of de klimaatontkenners. Daarvoor moeten wij de scheldverhalen over en weer en argumenten als 97% van de wetenschappers zijn het eens met de klimaatalarmisten naar het rijk der fabelen verwijzen en op zoek gaan naar de echte argumenten. Veel van die argumenten zijn te vinden op internet en hoewel we niet zelf metingen kunnen doen moet het wel (tot op zekere hoogte) mogelijk zijn het kaf van het koren te scheiden.

Daarvoor willen we met elkaar het internet afgrazen en waar mogelijk via ons netwerk contacten leggen met de mensen met de echte wetenschappelijke argumenten. Ook moeten we proberen om de primaire waarnemingen te achterhalen en ons niet baseren op volgens de klimaatontkenners door klimaatalarmisten ‘bewerkte’ gegevens. Als we alle informatie bij elkaar leggen kunnen we beslissen wat er nog meer moet worden gedaan om dichter bij de waarheid te komen. Het is dus wel de bedoeling dat de deelnemers aan dit initiatief enige tijd willen steken in het lezen en verwerken van literatuur.

Dit doen wij door éénmaal per maand bij elkaar te komen. Nu tijdens de corona-tijd  is er tijdelijk een pauze ingelast. Zodra we gevaccineerd zijn en het volgens de overheid weer kan zullen we de bijeenkomsten weer voortzetten.

 

 

COMMISSIE


 De Klimaattafel wordt getrokken door:

 Hans Haarman   E-mail: klimaattafel@ag-eindhoven.nl