AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AG Theater Monoloog Sokrates

Schilderij: Jacques-Louis DavidNAAR PROGRAMMA-OVERZICHT

Voor AG-leden en kennismakers toegang:  gratis
Voor belangstellenden: € 10

AG-Theater monoloog 🌞

VERDEDIGINGSREDE VAN SOKRATES

(opgetekend door Plato)

Dinsdag 24 augustus, 17.00 uur
In de tuin (bij slecht weer binnen)

Spel: Leo Kuipers
Aanklager Meletos en toehoorders, stem van: Thomas Kok
Regie: Thomas Kok

Techniek en muziekfragmenten: Ruud van Vliet

 

Wat staat er op het spel?

In 399 v Chr. verdedigt Sokrates zich voor zijn rechters (500 leden van de Volksvergadering van Athene). Er is veel rumoer en laster. Volgens de formele aanklacht bederft Sokrates de jeugd: hij leert hun niet te geloven in de goden van de staat maar in andere, nieuwe en vreemde goddelijke machten. Hoofdaanklager Meletos eist de doodstraf en de invloedrijke Atheners Anytos en Lykoon ondersteunen de aanklacht. Misschien wil men, enigszins zwart–wit gesteld, wel van hem af, want hij ondermijnt in de ogen van de elite met zijn vrijblijvend gestook de (broze) gevestigde orde van de stadstaat. Sokrates verdedigt zich op volkomen onconventionele wijze, fileert de aanklacht, zet met kritische vragen Meletos op z’n plek, provoceert het volksgericht en ziet de dreigende doodstraf ijzingwekkend ‘cool’ onder ogen. 


Sokrates staat te boek als het iconische prototype van het vrije woord en de democratische waarden (Karl Popper in ‘Open society and its enemies’). Maar er is meer over te zeggen. De journalist en activist I. F. Stone bijvoorbeeld (bekend om zijn scherpe en moedige pen ten tijde van de communistenjacht van McCarthy) mist in de kritisch provocerende Sokrates werkelijk actief engagement en commitment. 


Oordeel zelf. Maak het nu letterlijk mee. Luister…

Laat zijn pleidooi tot u doordringen, bijvoorbeeld als meelevende en trouwe vriend of als weldenkende en mogelijk bezorgde burger, of als bestuurder van de stadstaat Athene met z’n veelvuldig wisselende machtsverhoudingen. 
De rede bestaat uit drie delen zonder pauze: 

- de verdediging van Sokrates, waarna de rechters (de 500 leden Volksvergadering) stemmen over de schuldvraag 

- een tweede kort deel waarin de veroordeelde zich mag uitspreken over de strafmaat en een tegenvoorstel mag doen


- daarna de stemming over de strafmaat en de reactie van Sokrates

Voorwaar geen gemakkelijke kost die vijf kwartier concentratie vergt. 

Maar zonder meer boeiend en uitdagend voor de liefhebbers van filosofie, de vrije gedachte en het debat, terwijl de kritische geest wordt geprikkeld van de eerste tot de laatste zin.


Veel plezier!

Maaltijd
Na afloop kunt u gebruik maken van het dagmenu, waarbij u kunt kiezen uit 1, 2, of 3 gangen. Bij aanmelden voor het evenement kunt u aanvinken dat u de maaltijd wenst te gebruiken.

Deel deze pagina op uw sociale media