AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AGora-NGIZ-Lezingen: Geopolitiek, (on)macht in de wereld

In de wereld doen zich spanningen voor. Dat is een open deur. Ze wekken wel vrees. Begrijpen van de aard van een conflict en wat de alternatieven zijn voor een oplossing maakt dat zo’n spanning is te hanteren. Dat is wat de NGIZ-lezingen beogen: het geven van een analyse en hoe men tegen een probleem kan aankijken. Door de aard van de lezingen is het niet goed mogelijk om een jaar van tevoren het programma op te schrijven. In de loop van het jaar wordt het ingevuld.

De NGIZ geeft jaarlijks een subsidie waardoor de  toegangsprijs voor een lezing voor iedereen €5,00 bedraagt.

Door op de afbeeldingen te klikken krijgt u meer informatie over de lezing.
China als grootmacht

Woensdag 15 januari 2020
China als grootmachtAanmelden tot 15 januari 18.00 uur

EERDER DIT SEIZOEN

Geopolitieke kanttekeningen.

Donderdag 24 oktober 2019
Geopolitieke kanttekeningen.

Prof.dr. David CriekemansOver Midden-Oosten, hoe verder?

Dinsdag 3 december 2019
Over Midden-Oosten, hoe verder?

Geoffrey E.W. van LeeuwenPROGRAMMA SEIZOEN 2019 - 2020

Datum Spreker Onderwerp
24 okt 2019 Prof.dr. David Criekemans Geopolitieke kanttekeningen
03 dec 2019 Geoffrey E.W. van Leeuwen Het Midden-Oosten, hoe verder?

TOEGANGSPRIJS


De toegangsprijs is voor alle bezoekers: € 5,

COMMISSIE

Dit thema wordt getrokken door:

Bernard Grevink AG  
Hans Schippers NGIZ  
     
  Email: agora@ag-eindhoven.nl

Bernard