AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofiegroep: Nicole des Bouvrie

NICOLE DES BOUVRIE
Luce Irigaray:
Samen on-kritisch lezen 

Code NB


Kosten voor deelname:
AG-leden en studenten met collegekaart: € 85
Niet-leden: € 185

Dinsdagavonden, 20.00 uur (Balkonkamer)
2021: 21 sep,  5 okt, 19 okt, 2 nov, 7 dec, 21 dec
2022: 4 jan,  18 jan, 1 feb (reserve)

Opzet: Discussiegroep, met nadruk op on-kritisch lezen

Filosofie is nog altijd voornamelijk een mannen-aangelegenheid. Mannelijke denkers, die mannelijke denkers lezen. Dat is niet zonder gevolgen voor de filosofie, voor wat en hoe er gedacht wordt en wat en hoe er gedacht kan worden.
Luce Irigaray is een belangrijke, Vlaamse, hedendaagse denker wiens denken zich bevindt op het grensgebied van filosofie, psychoanalyse en linguïstiek. De afwezigheid van het vrouwelijke heeft zij tot beginsel van haar filosofisch project gemaakt, en ze denkt dit consequent door. Haar werk staat centraal in de hedendaagse feministische filosofie in de continentale traditie, maar toch is zij nog grotendeels onbekend. Dat heeft verschillende oorzaken, maar het staat buiten kijf dat haar werk niet eenvoudig te lezen is. Vandaar dat wij een van haar boeken samen zullen gaan lezen.  
Dit samen lezen zullen we op een on-kritische manier doen. Dat wil zeggen dat we allereerst, voordat we een mening over de tekst vormen, de tekst zelf en de positie van Irigaray gaan proberen te begrijpen. Op die manier leren we zowel Irigaray kennen, alsook onze eigen vaardigheden. Niet door deze te vergelijken met wat we al kennen en weten, maar zoveel als mogelijk (als het al mogelijk is) en allereerst in haar eigen context: 'on her own terms'.
Elke twee weken komen we bij elkaar, en iedereen heeft van tevoren een poging gedaan de tekst te benaderen. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de tekst uitvoerig.
De Nederlandse vertaling zal leidend zijn. Een kopie van de Nederlandse tekst zal (digitaal) beschikbaar zijn.

Literatuur: wordt uiterlijk op 24 juni bekend gemaakt.

Nicole des Bouvrie is gepromoveerd in de hedendaagse filosofie en is geïnteresseerd in feministische filosofie en mogelijkheden van deliberatieve praktijken. Ze is voorzitter van de Nordic Summer University waar ze ook coördinator is van een studiegroep in feministische filosofie. Ze was eerder post-doc aan Fudan Universiteit (China), research fellow aan Brighton Universiteit (VK) en onderzoeker aan Maryland Universiteit (VS). Ze publiceerde twee monografieën en is naast freelance filosoof ook docent, psychosociaal therapeut en moeder.