AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Nieuwe Leden Tafels 2019-2020

Om nieuwe leden vertrouwd te maken met het AG en te laten ervaren wat het voordeel is van het lidmaatschap van het AG organiseert het Academisch Genootschap de ‘Nieuwe Leden Tafel’.

 

De Nieuwe Leden Tafel

Tijdens een Nieuwe Leden Tafel komen 10 tot 15 nieuwe leden bijeen om kennis te maken met elkaar en met de activiteiten die het AG te bieden heeft. Een Nieuwe Leden Tafel komt gedurende een jaar maandelijks bijeen. De Tafel wordt begeleid door twee leden die al langer lid zijn van het AG. Deze leden zijn bekend met alle mogelijkheden en activiteiten die het AG te bieden heeft en kunnen al uw vragen beantwoorden.

 

Verloop van de Nieuwe Leden Tafels

De deelnemers van een Nieuwe Leden Tafel verzamelen zich rond 17.30 uur in de sociëteit voor een drankje. Rond 18.30 uur begeeft men zich naar een van de vergaderzalen. Daar wordt door de deelnemers bij toerbeurt een praatje of presentatie van ongeveer dertig minuten over een zelf te kiezen onderwerp gehouden. Vervolgens wordt gezamenlijk de maaltijd gebruikt onder veelal geanimeerde gesprekken.

 

Als nieuw lid van het AG wordt u automatisch uitgenodigd voor een Nieuwe Leden Tafel.

 

Uitleg over de activiteiten

Af en toe geeft een commissielid van een van de vele activiteiten - bijvoorbeeld de filosofiecommissie - een korte uitleg over de inhoud en de mogelijkheden hiervan. U kunt als nieuw lid dan ook direct terecht met eventuele vragen over de desbetreffende activiteit en u leert veel mensen kennen uit alle geledingen.

 

 

Eugenie Leijn
Hans Leijn

John de Leeuw
Dirk Borgman

Hetty van Rooij
Brugt Groenevelt

Carien Treep
Harrie van den Tillaar

 

NLT Bijeenkomsten 2019 - 2020

 

NLT 20-2:   spreker: spreker:
woensdag 27 mei 2020  ONLINE  
dinsdag 21 juli lunch Richard de Groot -
'AG-lezingen'
dinsdag 18 augustus lunchNLT 20-1:   spreker: spreker:
woensdag 22 januari 2020    
woensdag 19 februari 2020 Jan Wierts - ' ' Richard de Groot -
'AGora' en 'Lustrum'NLT 19-1:   spreker: spreker:
dinsdag

9 april 2019

   
dinsdag 14 mei Sjaak van Mil -
'persoonlijke ervaringen'
 Rolf Treep - 'het AG'
dinsdag 11 juni  vervalt vanwege Pinksteren  
dinsdag 9 juli Marianne Bolsius-Franssen -
'Ervaringen als huisarts'
 Bernard Grevink - 'EU-Tafel'
dinsdag 13 augustus  Hans Leijn - 'Onderwijs in NL'  Richard de Groot - 'AGora'
dinsdag 10 september Herman ter Horst - ' '  Ria van Eck-Jennen -
'Tafel Opinie & Debat' 
dinsdag 8 oktober gaat niet door  
dinsdag 12 november Hans Eerdmans -
'AG-Filosofie' 
Hetty van Rooij -
'Onderzoeksraad voor Veiligheid' 
dinsdag 10 december Eugenie Leijn -
'Persoonlijk Kerstverhaal'  
 NLT 18-2:   spreker: spreker:
dinsdag 30 oktober 2018    
maandag 3 december 2018 Leo Michels - 'Tattoos'  Rutger van Santen -
'Filosofie kringen' en 'AGora'
woensdag 9 januari 2019 Dirk Borgman - 'Bijen' Liesbeth Schreuder -
'Kunst op het AG'
woensdag 13 februari Marlies Kuipers -
'Een methode om anderstaligen Nederlands te leren'
Anke Nollen -
'Marketing van het AG'
woensdag 13 maart Maréchal Desmet -
'De taal van zijn achtergrond als kermisexploitanten'
 
woensdag 10 april  Trees Jacobs - 'Het Lam Gods'  
woensdag 8 mei Gerben Schooneveldt -
'Hyperthermie'
 
woensdag 12 juni  Leo Michels -
'Geschiedenis van de eunuch'
 Hilde Paul - 'AG-Toneel'
woensdag 10 juli  André Dickmann - 'Acupunctuur'  
woensdag 4 september Roel Aleva -
'Onze biologische klok en slaap-waakritme'
 

 

COMMISSIE

Engel Hoefgeest coördinator e-mail: NieuweLedenTafel@ag-eindhoven.nl
Engel