AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Nieuwe Leden Tafels 2020-2021

Om nieuwe leden vertrouwd te maken met het AG en te laten ervaren wat het voordeel is van het lidmaatschap van het AG organiseert het Academisch Genootschap de ‘Nieuwe Leden Tafel’.

 

De Nieuwe Leden Tafel

Tijdens een Nieuwe Leden Tafel komen 10 tot 15 nieuwe leden bijeen om kennis te maken met elkaar en met de activiteiten die het AG te bieden heeft. Een Nieuwe Leden Tafel komt gedurende een jaar maandelijks bijeen. De Tafel wordt begeleid door twee leden die al langer lid zijn van het AG. Deze leden zijn bekend met alle mogelijkheden en activiteiten die het AG te bieden heeft en kunnen al uw vragen beantwoorden.

 

Verloop van de Nieuwe Leden Tafels

De deelnemers van een Nieuwe Leden Tafel verzamelen zich rond 17.30 uur in de sociëteit voor een drankje. Rond 18.30 uur begeeft men zich naar een van de vergaderzalen. Daar wordt door de deelnemers bij toerbeurt een praatje of presentatie van ongeveer dertig minuten over een zelf te kiezen onderwerp gehouden. Vervolgens wordt gezamenlijk de maaltijd gebruikt onder veelal geanimeerde gesprekken.

 

Als nieuw lid van het AG wordt u automatisch uitgenodigd voor een Nieuwe Leden Tafel.

 

Uitleg over de activiteiten

Af en toe geeft een commissielid van een van de vele activiteiten - bijvoorbeeld de filosofiecommissie - een korte uitleg over de inhoud en de mogelijkheden hiervan. U kunt als nieuw lid dan ook direct terecht met eventuele vragen over de desbetreffende activiteit en u leert veel mensen kennen uit alle geledingen.

 

 

Eugenie Leijn
Hans Leijn

Lydia Herremans
Rob Herremans

 

NLT Bijeenkomsten 2020 - 2021

 

NLT 20-2:   spreker: spreker:
woensdag 27 mei 2020  ONLINE  
dinsdag 21 juli lunch Richard de Groot -
'AG-lezingen'
dinsdag 18 augustus lunch Frank Busmann -
'Waterlopen in centrum Eindhoven'
dinsdag 6 oktober lunch Carel Crone -
'Ondergang van het Habsburgse rijk'NLT 20-1:   spreker: spreker:
woensdag 22 januari 2020    
woensdag 19 februari 2020 Jan Wierts - ' ' Richard de Groot -
'AGora' en 'Lustrum'
 
Onderbreking
 
woensdag 18 november 202 Harm van Maurik -
'Zorg met een glimlach'
Rob Braat - 'Opinie & Debat'
woensdag 16 december 2020 Arthur Gieles - 'Leven met Parkinson' Rolf Treep - 'De ziel van het AG'
woensdag 20 januari 2021 Gaby van den Biggelaar -
'Kansen aan kinderen'
Bernard Grevink -
'EU-tafel, Gele Hesjes PHK'
woensdag 17 februari 2021 Janneke Romeijnders -
'Rekenen en wiskunde'
Dries Schellekens - 'Filosofie'
woensdag 17 maart 2021 Theo Hoppenbrouwers -
'Ondernemer tegen wil en dank'
Virma Durinck -
'Introductie vice-voorzitter AG'
woensdag 21 april 2021 Mohamed El Haddad -
'Santiago de Compostella'
Lydia Herremans -
'Wonen in vreemde culturen'
woensdag 19 mei 2021 Paul Bijloo -
'Omzwervingen over de wereld'
Familie Koppen -
'Gastheer-gastvrouwschap AG'
woensdag 16 juni 2021 Maaltijd op het AG Suzanne van Buchem
'coördinator'
woensdag 21 juli 2021 Gecanceld ivm vakantie  
woensdag 18 augustus 2021 Maaltijd op het AG Suzanne van Buchem
'coördinator' 

COMMISSIE

Engel Hoefgeest coördinator e-mail: NieuweLedenTafel@ag-eindhoven.nl
Engel