AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Nieuwe Leden Tafels 2020-2021

Om nieuwe leden vertrouwd te maken met het AG en te laten ervaren wat het voordeel is van het lidmaatschap van het AG organiseert het Academisch Genootschap de ‘Nieuwe Leden Tafel’.

 

De Nieuwe Leden Tafel

Tijdens een Nieuwe Leden Tafel komen 10 tot 15 nieuwe leden bijeen om kennis te maken met elkaar en met de activiteiten die het AG te bieden heeft. Een Nieuwe Leden Tafel komt gedurende een jaar maandelijks bijeen. De Tafel wordt begeleid door twee leden die al langer lid zijn van het AG. Deze leden zijn bekend met alle mogelijkheden en activiteiten die het AG te bieden heeft en kunnen al uw vragen beantwoorden.

 

Verloop van de Nieuwe Leden Tafels

De deelnemers van een Nieuwe Leden Tafel verzamelen zich rond 17.30 uur in de sociëteit voor een drankje. Rond 18.30 uur begeeft men zich naar een van de vergaderzalen. Daar wordt door de deelnemers bij toerbeurt een praatje of presentatie van ongeveer dertig minuten over een zelf te kiezen onderwerp gehouden. Vervolgens wordt gezamenlijk de maaltijd gebruikt onder veelal geanimeerde gesprekken.

 

Als nieuw lid van het AG wordt u automatisch uitgenodigd voor een Nieuwe Leden Tafel.

 

Uitleg over de activiteiten

Af en toe geeft een commissielid van een van de vele activiteiten - bijvoorbeeld de filosofiecommissie - een korte uitleg over de inhoud en de mogelijkheden hiervan. U kunt als nieuw lid dan ook direct terecht met eventuele vragen over de desbetreffende activiteit en u leert veel mensen kennen uit alle geledingen.

 

 

Eugenie Leijn
Hans Leijn

John de Leeuw
Dirk Borgman

 

NLT Bijeenkomsten 2020 - 2021

 

NLT 20-2:   spreker: spreker:
woensdag 27 mei 2020  ONLINE  
dinsdag 21 juli lunch Richard de Groot -
'AG-lezingen'
dinsdag 18 augustus lunch Frank Busmann -
'Waterlopen in centrum Eindhoven'
dinsdag 6 oktober lunch Carel Crone -
'Ondergang van het Habsburgse rijk'NLT 20-1:   spreker: spreker:
woensdag 22 januari 2020    
woensdag 19 februari 2020 Jan Wierts - ' ' Richard de Groot -
'AGora' en 'Lustrum'
woensdag 21 oktober 2020 Harm van Maurik -
'Ervaringen in de zorgsector'
-
woensdag 18 november 2020 - -
donderdag 17 december 2020 ? AG-Kerstdiner - 

COMMISSIE

Engel Hoefgeest coördinator e-mail: NieuweLedenTafel@ag-eindhoven.nl
Engel