AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Nobel leesgroep 2020-2021

Actuele inspiratie in nieuwe Nobelprijswinnaars:

 

De leesgroep Nobelprijswinnaars is het vijfde seizoen begonnen. De cyclus van de groep begint niet met de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar zodat we hier ons programma 2021 laten zien.

De gelezen boeken in het afgelopen jaar vanaf augustus, hebben veel indruk gemaakt: Het labyrint der eenzaamheid van Octavio Paz, De goden zijn dorstig van Anatole France, De enge poort van André Gide. Ed van Sprundel confronteerde de groep met de dystopische roman Dat gebeurt hier niet van Harry Sinclair Lewis, de roman uit 1936 die regelrecht uit Trumpiaanse sferen lijkt te stammen.

De Nobelleesgroep heeft in het afgelopen coronajaar alle bijeenkomsten doorgezet. Twee maal konden we terecht in de verrukkelijke zomer-ambiance van de AG-tuin, voor de overige besprekingen kwamen we bijeen via ZOOM, dankzij Jean Frijns, onze Zoom-mediator. Na de eerste aarzeling en het wennen aan beeldcommunicatie is de groep intussen vertrouwd met het medium.

De bijeenkomsten kregen een eigen soort gezelligheid al zien we wel uit naar levende samenspraak.

De cyclus 2021 is ingezet door Frans Remmen met de gedichtenbundel The Wild Iris van Louise Glück, de verrassende Nobelprijs van 2020. Van Glück bestaat slechts een beperkt aantal gedichten in Nederlandse vertaling. Daarom vroeg Frans Remmen de leden van de groep om één gedicht uit de bundel te vertalen en te bespreken. Het leverde een avontuurlijke gedachtenwisseling op over een heldere dichter met duistere diepten.

In maart zal Willie Roncken het (haar tweede) boek van Olga Tokarczuk Jaag je ploeg over de botten van de doden behandelen. Ook zij heeft een nieuwe, verfrissende aanpak bedacht.


Lezen en meelezen in de Nobelgroep:

Beurtelings kiest en introduceert ieder lid van de Nobelleesgroep voor de hele groep een roman of gedicht(en) van een Nobelprijswinnaar. Zo komen, nu al vier jaar, steeds weer zeer verschillende schrijvers van alle continenten voor het voetlicht. 

De Nobelleesgroep hecht grote waarde aan ieders persoonlijke beleving van een boek. Dat heeft minder te maken met literair oordeel dan met ontvankelijkheid voor de geest achter fysieke verhalen of gedichten. Juist de wisselende gezichtspunten van mensen met verschillende achtergronden en temperamenten leveren interessante inzichten op.

De groep streeft ernaar om na elke bijeenkomst een kort verslag op de website te zetten om belangstellenden te laten meelezen. Helaas is dat niet altijd gelukt.

De contactpersoon van de Nobelleesgroep is Han Roijakkers. De commissie is bereikbaar op leesgroep@ag-eindhoven.nl 


EERDER DIT SEIZOEN

De Dwergen

Woensdag 21 april 2021
De Dwergen
Auteur: Harold Pinter
Inleider: Jean FrijnsPROGRAMMA SEIZOEN  2020-2021

Datum Inleider Auteur Boektitel
21 apr 2021 Jean Frijns Harold Pinter De dwergen
2 jun 2021 Hans van Stiphout Mo Yan Het rode korenveld
28 jul 2021 Ed van Sprundel José Saramago De stad der blinden
29 sep 2021 Kees Hacken Pablo Neruda Ik beken, ik heb geleefd
10 nov 2021 Han Roijakkers William Faulkner Het geraas en gebral/ ook: Het geluid en de drift
15 dec 2021 Ans van den Hurk Samuel Beckett Molloy
       
       

WERKWIJZE

In aansluiting op de inleiding is het de bedoeling dat er een discussie ontstaat over verschillende (maatschappelijke en culturele) aspecten van het gekozen werk. Als U een enthousiaste lezer bent, hoeft U niet bijzonder geschoold te zijn op literair vlak. Het is juist interessant hoe AG-leden van verschillende opleiding en achtergrond omgaan met de aangeboden leesstof.

Als uw belangstelling gewekt is, kunt U een mail sturen aan de commissie via leesgroep@ag-eindhoven.nl.
U bent van harte welkom!

COMMISSIE

Contact: Han Roijakkers

Han Roijakkers

E-mailadres: leesgroep@ag-eindhoven.nl