AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AG-Lezing: Sociale dilemma's

Prof. Olaf Sleijpen
Directeur Monetaire Zaken
Member of the Executive Board
De Nederlandsche Bank

  

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

OLAF SLEIJPEN
Klimaat: rol financiële sector

Woensdag 30 mrt 2022
Aanvang 20.00 uur

Voor de gezelligheid en een betere discussie:
AG lezingen biedt u een drankje (van koffie tot bier en wijn) aan bij de bar!

Over het onderwerp:
Deze lezing gaat over de rol van de financiële sector bij de klimaatbeheersing. Hoe kunnen financiële instellingen positief bijdragen aan maatregelen in het kader van de klimaatuitdagingen. Daar zijn door DNB interessante analyses over gepubliceerd in het Jaarverslag 2020 en twee recente Occasional studies: ‘De financiering van transitie’ en ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?’  

Over de spreker:
Olaf Sleijpen is per 1 februari 2020 directeur monetaire zaken van DNB. Hij is verantwoordelijk voor economisch beleid en onderzoek, financiële stabiliteit, financiële markten, betalingsverkeer & marktinfrastructuur, chartaal betalingsverkeer en statistiek. Olaf is alternate lid van de Governing Council van de ECB.
Olaf bekleedt verschillende nevenfuncties. Sinds 2007 is hij professor European Economic Policy aan de Maastricht School of Business and Economics. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Blauwe Fonds dat zich inzet voor LHBTI-emancipatie. Ook is Olaf sinds 2018 lid van de Board of Trustees van de Peter Elverding Chair on Sustainable Business Regulation and Corporate Culture, Maastricht University.

 


Deel deze pagina op uw sociale media