AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofiegroep: Peter de Wind

PETER DE WIND
Een hart voor de wereld –
de wil volgens Hannah Arendt

Code: PW

Kosten voor deelname:
AG-leden en studenten met collegekaart: € 80,
Niet-leden: € 180

Woensdagavond, 20.00 uur, Balkonkamer
In 2020: 16/9, 21/10, 18/11, 16/12
In 2021: 20/1, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6 (reserve)


Opzet: Cursus, maximaal 11 deelnemers
Na publicatie van het eerste boek Denken gaat het tweede deel van de reeks Het leven van de geest over het Willen. Arendt reflecteert over het kwaad en de gedachteloosheid hetgeen uitmondt in de studie over de drie geestelijke activiteiten van de mens, namelijk denken, willen en oordelen. Na bestudering van Denken in het jaar 2014-2015 lijkt nu de tijd aangebroken om aandacht te schenken aan haar werk over de wil en de menselijke vrijheid. Arendt breidt het thema ‘wil’ uit met de begrippen liefde en vriendschap en vormt aldus de wil om van ‘najagen’ tot een ‘verwijlen bij’. Daarmee herneemt ze aan het einde van haar leven het onderwerp van haar proefschrift over drie vormen van liefde bij Augustinus.
Hannah Arendt is geen onbewogen toeschouwer. Ze verwerpt het ideaal van de geleerde die zegt het te beschouwen object of gebeurtenis zonder vooringenomenheid en zonder verontwaardiging te bestuderen. Daarmee geeft ze een radicaal politieke interpretatie aan Heideggers uitspraak ‘mens-zijn-is-in-de-wereld-zijn’ om zodoende ruimte te bieden aan een houding van opnieuw beginnen, van ‘nataliteit’ in plaats van in ‘gelatenheid’ uitstaan naar de dood.
Arendts visie op de strijd tussen ‘ik wil’ (velle) en ‘ik wil niet’ (nolle) zet aan tot denken door te verwijzen naar een innerlijke strubbeling bij eenieder die volgens haar alleen kan worden beëindigd door te handelen.

Literatuur:
Hannah Arendt, Willen: Het leven van de geest. Uitgeverij Klement/Pelckmans, Zoetermeer 2014. ISBN 978-90-8687-142-1.
Naast dit boek zal onder andere gedeelten uit haar proefschrift Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation, 1929 worden behandeld.

Peter de Wind studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Naast zijn leraarsactiviteiten op het Augustinianum was hij vanaf 1981 secretaris en penningmeester van de Wijsgerige Kring Eindhoven; met ingang van 1 november 2017 als voorzitter. 30 Jaar lang is hij redacteur van het tijdschrift Filosofie-Tijdschrift. Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).