AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofiegroep: Peter de Wind

PETER DE WIND
Edmund Husserls
fenomenologische methode


Code: PW

Kosten voor deelname:
AG-leden en studenten met collegekaart: € 85
Niet-leden: € 185

Woensdagavond, 20.00 uur, Balkonkamer
In 2021: 20/10, 17/11, 15/12
In 2022: 19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6 (reserve)


Opzet: Cursus
In deze cursus wordt aan de hand van het boek van Verena Mayer studie gemaakt van de grondlegger van de fenomenologie als filosofische stroming Edmund Husserl (1859-1938). Mayer presenteert een systematisch en volledig overzicht van Husserls denkbeelden en zijn publicaties. Daarnaast bevat het boek een biografie, een tijdtafel, een persoons- en zaakregister en tenslotte bijlagen. Met deze bijlagen wordt Husserls fenomenologische theorie verhelderd door de praktische uitwerking ervan binnen diverse domeinen, zoals psychiatrie, psychologie, religie(wetenschap), pedagogiek, etc.
Zij schetst daarbij tevens diens ontwikkeling van de fenomenologische methode naar een zogenoemde transcendentaalfilosofie van idealistische signatuur. Niet langer beperkt de fenomenologie zich tot alleen een analyse van de intentionaliteit, maar zij richt zich op de alledaagse leefwereld om de oorspronkelijke zin en betekenis van de fenomenen te kunnen ontdekken. De transcendentale filosofie verheldert door middel van analyses hoe de concrete werkelijkheid voor en door het bewustzijn bestaat. Zij veronderstelt de toepassing van de fenomenologische of eidetische reductie, waarmee de werkelijkheid tussen haakjes wordt gezet en het oordeel daarover wordt opgeschort (epochè). Volgens Husserl was Descartes’ twijfel om deze reden niet radicaal genoeg en had hij zich moeten onthouden van een zijnsoordeel over het ik.

Literatuur:
Verena Mayer, Edmund Husserl: denken zonder oordelen. Fenomenologische Bibliotheek no. 9, Abraxas/Zuider-Amstel (2021), ISBN 9789079133055, € 27,50.

Peter de Wind studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Naast zijn leraarsactiviteiten op het Augustinianum was hij vanaf 1981 secretaris en penningmeester van de Wijsgerige Kring Eindhoven; met ingang van 1 november 2017 als voorzitter. 30 Jaar lang is hij redacteur van het tijdschrift Filosofie-Tijdschrift. Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).