AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Politiek Historische Kring

HERMAN TER HORST:
Vroege geschiedenis
van India


Woensdag 13 okt 2021
Aanvang: 11.00 uur

Meerlezaal


Toegang gratis voor AG-leden;
voor niet-leden: € 10,00.

Over het onderwerp:
In deze eerste van vier bijeenkomsten over de geschiedenis van India kijken we eerst naar invloeden van geografie en omgeving op de geschiedenis van India. De vroegste beschaving in India was de Indus-beschaving. Met de ontdekking van overblijfselen van de stad Harappa in de jaren 1920 werd duidelijk dat de Indus-beschaving na het oude Egypte en Mesopetamië de derde grote vroege beschaving was, 1000 jaar voor de opkomst van een beschaving in China.
Een nieuwe fase begon met de immigratie van Indo-Europeanen (Engels: Indo-Aryans) in het tweede millenium vC. Dit leidde tot het ontstaan van de Indiase filosofie, met belangrijke geschriften - o.m. de Veda's, de Baghavad Gita en de Mahabharata - en ook tot het kasten-systeem. Vanaf ca. 700 vC ontstonden steden in de Ganges-vallei, ontstond ook het Boeddhisme en kwamen enkele vroege Indiase dynastieën op.

Lezen:
Kulke, Rothermund, A history of India, pp. 1-76 

 

Deel deze pagina op uw sociale media