AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Politiek Historische Kring

MATHIEU VAN RIJSWICK:
Iran vanaf de komst van Islam

Woensdag 13 apr 2022

AG
Aanvang: 11.00 uur


Toegang gratis voor AG-leden;
voor niet-leden: € 10,00.

Over het onderwerp:
In deze tweede van drie bijeenkomsten over de geschiedenis van Iran beslaan we de periode van ca. 680 tot 1920. Gedurende de middeleeuwen had het soefisme veel invloed in Iran. Het grote schisma binnen de Islam tussen Sunnieten en Shi'ieten ontstond al in 680 maar Iran werd pas Shi'itisch toen begin 16e eeuw de Safawieden begonnen te heersen in Iran. Deze monarchie verzwakte vanaf eind 17e eeuw en de orde werd hersteld o.l.v. Nader Shah, die veel nadruk legde op militaire kracht. Een voor Iran moeizame 18e eeuw volgde met een burgeroorlog, honger en veel emigratie. In de 19e eeuw kregen zowel Engeland als Rusland voet aan de grond in Iran. In twee oorlogen met Rusland verloor Iran o.m. (het hedendaagse) Georgië, Armenië en Azerbaijan. De afkeer van de buitenlandse interferentie leidde tot revoluties in Iran van 1906 tot 1911. In 1908 werd olie gevonden in Iran, waarin Engeland een fors aandeel wist te kriigen.

Lezen: Axworthy, A history of Iran, pp. 123-220

 

Deel deze pagina op uw sociale media