AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Filosofiegroep: Pouwel Slurink

POUWEL SLURINK
Evolutionaire Psychologie

Code: PS


Kosten voor deelname:
AG-leden en studenten met collegekaart: € 80,
Niet-leden: € 180

Woensdagavond, 20.00 uur, Balkonkamer
In 2020: 9/9, 14/10, 11/11, 9/12
In 2021: 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6 (reserve)

Opzet: studiegroep, maximaal 11 deelnemers
In 2021 is het 150 jaar geleden dat Darwin zijn Descent of man publiceerde, waarin hij zijn evolutietheorie ook toepast op de mens. Ondertussen zitten we eindelijk in een fase, waarin filosofie en menswetenschappen Darwin serieus nemen. Douglas Kenrick was binnen de sociale psychologie één van de eersten die consequent evolutionair probeerde te denken.  Sex, murder, and the meaning of life is het boek van een evolutie-veteraan die op een soms humoristische manier verslag doet van vele jaren onderzoek naar de motieven achter menselijk gedrag.  Zijn onderzoek raakt nogal wat heilige huisjes van de filosofische antropologie. Mensen zijn minder maakbaar dan vaak werd gedacht. Cultuur is minder allesbepalend: competitie en seksuele selectie verkleden zich eenvoudig in verschillende culturele jasjes. Locke’s  metafoor van de menselijke natuur als een ‘onbeschreven blad’ moet misschien worden vervangen door die van een ‘kleurplaat’ of een ‘kleurboek’. Het gemak waarmee mensen schakelen tussen taken en rollen wijst volgens Kenrick op meerdere psychologische subsystemen. Dat roept de vraag op wat mensen werkelijk zijn. Wat is identiteit, zingeving? Kenrick komt met een nieuwe versie van Maslov’s piramide van behoeften die meer recht doet aan zijn onderzoeksresultaten.

Het boek van Kenrick staat garant voor een jaar vol boeiende discussies over de filosofische consequenties van de evolutionaire psychologie. Het boek van de Australische evolutionair psycholoog William von Hippel is een mooie aanvulling. Het benadrukt de hypersociale natuur van onze soort. In de eerste drie hoofdstukken verklaart hij waarom wij in sommige opzichten een stuk socialer en innovatiever zijn dan de aan ons verwante mensapen.


Literatuur
Douglas T. Kenrick, 2012. Sex, murder, and the meaning of life. New York, Basic Books, Perseus Book Group. € 14,95 / $ 24,90.
William von Hippel, 2018. The social leap. New York, HarperCollins. € 28,-

Pouwel Slurink is een gepromoveerde wetenschapsfilosoof uit Nijmegen. Hij werkt als freelance docent en publiceert regelmatig, o.a. Aap zoekt zin, Waarom wij bewust zijn, vrije wil, cultuur en religie hebben.