AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Drie toekomstvisies op mens en samenleving:

dr. Bert Rajh en
ir. Sikko Argelo
Zelfsturende studiegroep - Code: RA
Drie toekomstvisies op mens en samenleving: Marx – Popper – Harari
 

KOSTEN van deelname:
AG-leden/aspirant-leden: €70,00
Niet-leden: € 165,00
Studenten in bezit van collegekaart: €70,00

Maandagavonden om 20.00 uur.
In 2018 op 10/9, 8/10, 12/11, 10/12
In 2019 op 14/1, 11/2, 18/3, 8/4 en 13/5 (reserve 17/6)

Werkwijze: Door actieve studie thuis en tijdens maandelijkse groepsdiscussies onderzoeken deelnemers in hoeverre drie toekomstvisies heilzaam of riskant zijn. In de groep wordt bepaald wanneer we overstappen van Popper naar Harari.

De utopische toekomstdroom van Karl Marx (1818-1883) startte met het communistisch manifest (1847) van Marx en Engels. Het marxisme bestuderen we niet door het lezen van Marx zelf, maar we kiezen voor Karl Poppers analyse: diens boek dateert van 1944-1945 en laat dus in terugblik zien wat marxisme, fascisme en nazisme hebben teweeggebracht. Popper rekent effectief af met hegeliaans en marxistisch historicisme en met totalitaire regimes in het algemeen.

De wensdroom van Karl Popper (1902-1994) vinden we in datzelfde geschrift. Zijn afrekening met onheilsprofeten van een gesloten maatschappij impliceert een hartstochtelijk pleidooi voor democratie en liberaal humanisme. Wat Popper voor ogen staat is een vrije en open samenleving, die doctrinaire principes van religieuze of totalitaire aard achter zich laat.

De toekomstvisie van Yuval Noah Harari (1976-), lijkt meer nachtmerrie dan utopie. Harari plaatst zijn toekomstverwachting uitdrukkelijk in een darwinistisch kader; Homo Deus bevat een briljante schets van de evolutie van Homo Sapiens. Recente ontwikkelingen (ecologische destabilisering, genetische manipulatie, kunstmatige intelligentie, robotisering) devalueren de mens tot passieve consument. Het humanisme zet de mens op een inmiddels verkruimeld voetstuk. Harari geeft een huiveringwekkende schets van wat onze nakomelingen in de 21e eeuw te wachten staat.

Boeken:
Karl Popper: De open samenleving en haar vijanden. Lemniscaat (2009).
Yuval Noah Harari: Homo Deus. Thomas Rap (2017)

Bert Rajh (1948)
T.U.-Aken: Chemie, promotie Organische Chemie (1975). K.U.-Nijmegen: Biochemisch onderzoek; Cursus Wetenschapsjournalistiek; Verkort programma Filosofie voor Academici (1975 -1980). HTS-Eindhoven: docent Chemische Technologie (1980 – 1990). Fontys Hogescholen: uiteenlopende leidinggevende functies (1990 – 2010). Academisch Genootschap: participatie in wijsgerige lees- en discussiegroepen (2010 – heden).

Sikko Argelo (1935)
TU Delft: Toegepaste Wiskunde en Informatica. Werkkringen: TU Delft, Rijkswaterstaat, Philips, BSO-ORIGIN, TUe. Na zijn pensionering wijdde Argelo zich aan de filosofie; hij voltooide in 1998 het Academisch Kernprogramma Filosofie aan de Open Universiteit.
Sikko schreef Spel van Replicatoren; Evolutietheorie als aansporing tot bescheidenheid (2017).