AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AGora-NGIZ en Studium Generale TU/e lezing

ROB DE WIJK
China als grootmacht

Woensdag 15 januari 2020
Auditorium TU/e, Blauwe zaal - 20.00 uur
 


Toegangsprijs is gratis voor AG-leden en niet-leden

Op de omslag van Rob de Wijk meest recente boek, 'De nieuwe wereldorde', staat een foto van het Plein van de Hemelse Vrede. Daarmee is de toon gezet. De Wijk haalt president Xi Jinping aan die in 2017 verklaarde dat de Volksrepubliek China, wanneer deze in 2049 honderd jaar bestaat, een dominerende wereldmacht zal zijn. Het land heeft daartoe al de nodige stappen gezet. De grotendeels door het Westen vormgegeven wereldorde loopt volgens De Wijk groot gevaar.

Hoe dat komt?
Het nieuwe nationalisme van Donald Trump en zijn hele en halve navolgers in Europa en elders, handelsoorlogen, Poetins interventies en het ontbreken van een visie hoe het tij te keren, zijn daarvan de oorzaken.

Wat staat ons dan te wachten?
De wereld zoals wij die kennen met zijn internationaal recht, vrije meningsuiting, mensenrechten en internationale instellingen zal ernstig bedreigd worden. Bezinning hoe wij deze crisis kunnen oplossen is volgens De Wijk een urgente zaak.

 

Rob de Wijk (1954) studeerde geschiedenis in Groningen. Hij promoveerde op het proefschrift over de positie van de NAVO. Vanaf 2007 is hij directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij is tevens hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Haagse campus van de Leidse universiteit. De Wijk vervult ook tal van adviserende functies in binnen- en buitenland.