AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AG-NKV lezing

Rolf Strootman

 Dr. Rolf Strootman

 

 

Isis

  

NAAR PROGRAMMAOVERZICHT

De Isis-cultus in de
Hellenistisch-Romeinse tijd
Dr. Rolf Strootman
Donderdag 10 november 2022
Aanvang 20.00 uur

Over de lezing 

We kennen Isis vooral als de oud-Egyptische vruchtbaarheidsgodin, de zuster-echtgenote van Osiris en moeder van Horus, wier cultus nauw verwant is aan die van Hathor, de Opper-Egyptische godin met de koehoorns. In de Hellenistische periode sloeg Isis aan het reizen. Zij werd een ‘internationale’ godin, die in het gehele Middellandse Zeegebied vereerd werd, ook door de Grieken en de Romeinen. Hoewel deze Isis in de oudere literatuur als ‘gehelleniseerd’ geldt, behield zij veel van haar Egyptische kenmerken – die werden juist sterker aangezet naarmate haar cultus zich verder verspreidde, bijvoorbeeld naar Rome en Pompeji waar zich belangrijke tempels van haar bevonden. Hoe Grieks zij er soms ook ging uitzien, altijd droeg zij een kruikje Nijlwater bij zich, alsmede een traditioneel sistrum. 

Maar in een belangrijk opzicht veranderde Isis wezenlijk van karakter: zij werd voorgesteld als een veel machtiger godin dan zij in Egypte geweest was. In deze voordracht lezen en bespreken we een aantal Griekstalige aretologieën waarin Isis geprezen wordt als de schepper van de wereld en de cultuur, en als een godin die machtiger is dan het Lot en de Dood kan overwinnen. Daar konden zelfs goden als Zeus of Jupiter niet aan tippen. Van een cultus voor de gemeenschap werd de Isis-verering in de derde eeuw v.C. een mysteriecultus waarbinnen individuele aanbidders een persoonlijk band opbouwden met deze almachtige godheid die in staat was iemands Lot ten goede te veranderen. 
 

Over de spreker

Dr. Rolf Strootman is docent oude geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

 


Deel deze pagina op uw sociale media