AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

AGora lezing: Duurzaamheid, Energietransitie en Armoedebestrijding

RICHARD VAN DE SANDEN
Waterstof ipv aardgas:
van groot belang voor een succesvolle energietransitie

Donderdag 21 maart 2019
Meerlezaal - 20.00 uur
 

Aanmelden tot 21 maart 19.00 uur

Over de lezing:
De klimaatakkoorden streven naar een volledig CO2 neutrale circulaire maatschappij in 2050. De chemische conversie, door gebruik te maken van hernieuwbare energie uit wind en zon zal daarin een grote rol spelen. Een voorbeeld daarvan is de splitsing van water in waterstof en zuurstof met behulp van groene elektriciteit. Waterstof is een veelbelovende potentiële vervanger van fossiele brandstoffen en is een schone energiebron zonder emissie van CO2.
Waterstof kan direct gebruikt worden om energie te leveren bijvoorbeeld door aardgas te mengen met of te vervangen door waterstof. Bij toepassing van waterstof zijn er bovendien mogelijkheden om van bestaande energie infrastructuur gebruik te maken.
Het is echter ook mogelijk om met waterstof en kooldioxide koolwaterstoffen te produceren die de huidige fossiele koolwaterstoffen, nu voornamelijk verkregen uit olie, kunnen vervangen. Als deze kooldioxide groen van oorsprong is (bijvoorbeeld door het af te vangen uit de lucht) dan zijn de geproduceerde koolwaterstoffen CO2 neutraal.

Het instituut DIFFER ( Dutch Institute for Fundamental Energy Research) doet onderzoek op verschillende terreinen om toepassing van waterstof mogelijk te maken, o.m. over de splitsing van water om tot waterstof te komen en de processen om met behulp van kooldioxide te komen tot de vorming van koolwaterstoffen. De nadruk ligt op het fundamentele onderzoek naar nieuwe chemische conversieprocessen voor brandstoffen en chemicaliën. Deze processen spelen een rol bij de opslag van hernieuwbare elektriciteit om seizoensvariaties op te vangen, als grondstof voor de chemische industrie en als oplossing voor het lange afstands- en vliegtransport.Over de spreker:
Prof.dr.ir. Richard van de Sanden is directeur van DIFFER en deeltijd hoogleraar aan de TU/e.
Hij heeft zijn opleiding genoten aan de Technische Universiteit waaraan hij ook hoogleraar is geweest op het vakgebied van de Plasmafysica en chemie. Plasma's (ook wel de vierde fase genoemd naast vast, vloeibaar en gas) kunnen toegepast worden op vele terreinen, o.m. in het plasma geassisteerde etsproces dat van essentieel belang is geweest voor de ontwikkeling van de IC industrie.