AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Wandelen 2022-2023

Veel AG-leden wandelen graag. Daarom wordt er maandelijks, respectievelijk op zondag en op dinsdag, een mooie wandeling uitgezet in de omgeving van Eindhoven. Op zondag een wandeling van 10 kilometer, op dinsdag een wandeling van 5 kilometer. Alle wandelingen: vertrek om 10.30 uur vanaf de startplaats. Na afloop is er een gezellige nazit.

10 kilometer wandelroute op zondagochtend
Elke 4e zondagochtend van de maand wordt bij toerbeurt door een AG-lid een wandelroute uitgezet van 10 kilometer. Er wordt gestart om 10.30 uur en na afloop is er een gezamenlijke lunch.

5 kilometer wandelroute op dinsdagochtend
Elke 2e dinsdagochtend van de maand wordt, eveneens bij toerbeurt, door een AG-lid een wandelroute van 5 kilometer uitgezet. Ook op deze dag wordt gestart om 10.30 uur en wordt na afloop gezamenlijk koffie gedronken (al dan niet met appeltaart).

Door op de afbeeldingen te klikken krijgt u meer informatie over de wandelingen.

©Ine van de Rijke, foto’s

 


5 km wandeling - Under construction

Dinsdag 11 april 2023
5 km wandeling - Under construction

10 km wandeling - Under construction

Zondag 23 april 2023
10 km wandeling - Under construction

5 km wandeling - Under construction

Dinsdag 9 mei 2023
5 km wandeling - Under construction

10 km wandeling - Under construction

Zondag 21 mei 2023
10 km wandeling - Under construction

5 km wandeling - Under construction

Zondag 25 juni 2023
5 km wandeling - Under construction

10 km wandeling - Under construction

Zondag 25 juni 2023
10 km wandeling - Under construction

EERDER DIT SEIZOEN

5 km wandeling - Ga ook mee!

Dinsdag 13 september 2022
5 km wandeling - Ga ook mee!

10 km wandeling. Ga ook mee!

Zondag 25 september 2022
10 km wandeling. Ga ook mee!

5 km wandeling

Dinsdag 11 oktober 2022
5 km wandeling

10 km wandeling

Zondag 23 oktober 2022
10 km wandeling

5 km wandeling

Dinsdag 8 november 2022
5 km wandeling

10 km wandeling

Zondag 27 november 2022
10 km wandeling

5 km wandeling

Dinsdag 10 januari 2023
5 km wandeling

10 km wandeling

Zondag 22 januari 2023
10 km wandeling

5 km wandeling

Dinsdag 14 februari 2023
5 km wandeling

10 km wandeling

Zondag 26 februari 2023
10 km wandeling

5 km wandeling

Dinsdag 14 maart 2023
5 km wandeling

10 km wandeling

Zondag 26 maart 2023
10 km wandeling

WANDELINGEN SEIZOEN 2022 - 2023

5 km wandeling 10 km wandeling
  zondag 25 september 2022
dinsdag 13 september 2022 zondag 23 oktober 2022
dinsdag 11 oktober 2022 zondag 27 november 2022
dinsdag 8 november 2022 zondag 22 januari 2023
dinsdag 14 februari2023 zondag 26 februari 2023
dinsdag 14 maart 2023 zondag 26 maart 2023
dinsdag 11 april 2023 zondag 23 april 2023
dinsdag 9 mei 2023 zondag 28 mei 2023
Gezamenlijke slotwandeling 5 km en 10 km zondag 25 juni 2023

De wandelingen zijn voor AG-leden en kennismakers

COMMISSIE

    e-mailadres
Patricia van Tilburg-Povel contactpersoon wandelen@ag-eindhoven.nl
Ger van Zantvoort 10 km wandelingen wandelen10km@ag-eindhoven.nl
Mariëtte Huijgen-van der Graaf 5 km wandelingen wandelen5km@ag-eindhoven.nl

Patricia
Ger
Mariët