AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Strikt met corona, creatief met oplossingenCorona tuin

De AG-tuin: een veilige plek in coronatijd


Roomser dan de paus. Zo kun je het coronabeleid van AG-Eindhoven het beste omschrijven. Zodra in maart duidelijk werd dat de ziekte verder om zich heen greep dan een enkele vakantieganger, werden alle activiteiten in het gebouw stopgezet, nog voor de regering daar een officieel besluit toe had genomen. In oktober werden mondkapjes weliswaar niet verplicht, maar toch wel zo dringend geadviseerd dat de leden dat eigenlijk allemaal navolgden.

Met leden die voor het overgrote deel een verhoogd tot zeer groot risico lopen, spreekt het vanzelf dat het AG van meet af aan extra voorzichtig was en bleef. Al sinds de horeca na de eerste lockdown weer open mocht, wordt van iedereen die het gebouw binnenkomt de temperatuur gemeten. Iedereen die het AG bezoekt, moet zich vooraf aanmelden. Stoelen en tafels staan op gepaste afstand uit elkaar en wie zoekt naar een flesje ontsmettingsmiddel zal bij het AG niet snel misgrijpen.
De gezondheid van onze leden staat voorop en het bestuur neemt regeringsadviezen dan ook altijd zeer serieus en beschouwt ze eerder als een minimum dan als een maximum. Hoewel niet iedereen dat even plezierig vindt, ziet vrijwel iedereen daar de noodzaak wel van in. 
Gelijktijdig willen we natuurlijk een organisatie zijn die blijft leven en bloeien. Dat vereist af en toe de nodige creativiteit en flexibiliteit om activiteiten te organiseren. Gelukkig beschikt het AG over een prachtige tuin, die het in de zomer heel makkelijk maakte om een flink deel van de activiteiten buiten te organiseren. De inspanningen om de zaak veilig te houden, loonden: veel leden die niet snel een gewoon terras hadden bezocht, hadden vertrouwen genoeg in de maatregelen om bij het AG te komen eten of een debatgroep bij te wonen.
Binnen is het uiteraard wat ingewikkelder. Voor alle ruimten is een maximum aantal deelnemers vastgesteld. Daarnaast is duidelijk dat de ventilatie op plekken verbeterd kan worden. In de koelere weken voor de tweede lockdown werden AG'ers daarom wel gewaarschuwd warme kleding mee te nemen, zodat ramen op een kier konden worden gezet. Intussen wordt er ook hard gewerkt aan oplossingen om dit probleem aan te pakken.
Tijdens de eerste lockdown besloot een aantal mensen te kijken in hoeverre AG-activiteiten online konden worden voortgezet. Na een gewaagd experiment met een korte onlinelezing over Brecht en Eisler waren het in het begin vooral opinie- en debatgroepen die met behulp van de populaire video-conferencing app Zoom virtueel bijeen kwamen.  Al snel volgden enkele geslaagde online-lezingen, en ook toen het vanaf juni weer mogelijk werd om onder strikte regels in het gebouw bijeen te komen, bleef Zoom een belangrijke rol spelen. Voor zover lezingen in het AG-gebouw binnen de grenzen van de regeringsmaatregelen mogelijk zijn, zijn die tegenwoordig altijd duaal. Dat wil zeggen dat, afhankelijk van wat op een bepaald moment mag, een aantal mensen de bijeenkomst in de zaal kan bijwonen. Daarnaast kunnen mensen de lezing via Zoom thuis volgen en van daaruit ook vragen stellen. 
Dat de tweede lockdown in het AG, net als in de rest van Nederland, hard aankwam, is een understatement. Maar gelijktijdig drong ook echt het besef door: dit gaat zo snel niet voorbij. Juist dan moet, en kun je als organisatie een verbindende rol spelen door te kijken wat er wel mogelijk is. En dat gebeurt ook. Steeds meer groepen komen daarom via Zoom bijeen. Maar het leidde ook tot nieuwe initiatieven, zoals binnen AG-verband online bridgen en binnenkort online-Sinterklaas- en kerstvieringen.  

Door Runa Hellinga