Hier beginnen mijn eerste schreden op de AG website

Een bulleted list hoort er natuurijk bij wat het AG is:

China
Caption

Ik ben in 1985 in China geweest toen de eerste kapitalistische schreden werden gezet onder leiding van Deng Xiao Ping