AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Vluchtelingen informatiedag - GEANNULEERD

Zaterdag 1 oktober 2016
GEANNULEERD
wegens gebrek aan belangstelling

Op 1 oktober 2016 organiseert de EU-tafel een informatiedag over de vluchtelingen.
Doel van de dag is dat u na afloop van deze informatiedag huiswaarts keert met meer inzicht in het begrip van het moeilijke, maar o zo menselijke, vraagstuk van vluchtelingen dat van alle tijden is.

Ingegaan zal worden op vragen als:

  • Wanneer is het vluchtelingenprobleem onder controle?
  • Is opvang en ondersteuning in de regio beter dan opname in Europa?
  • Waarom is een aantal EU-landen voor vluchtelingen toch zo aantrekkelijk dat ze al die risico’s nemen?
  • Waarom lukt het niet om de EU-grenzen te sluiten?
  • Wat betekent dit voor de vluchtelingen zelf?
  • Hoe gaan we hier in Eindhoven en in Nederland mee om?
  • Wat is er te zeggen over de ontwikkelingen op langere termijn?

 

AG-lid Theo Bemelmans is deze dag de moderator.

PROGRAMMA
Vorig jaar zijn we gestart met groepsgesprekken over dit complexe onderwerp. Die werden goed bezocht en positief beoordeeld. We vervolgen nu met een informatiedag, zodat we uitgebreider kunnen ingaan op de actualiteit en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. De migratie naar Europa haalt niet meer elke dag het voorpagina nieuws maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. Wij verwachten dat migratie en vluchtelingen de komende jaren een structureel aandachtspunt voor onze samenleving zullen blijven. Dus als u over dit belangrijke maatschappelijke thema goed geïnformeerd wilt blijven dan is deelname aan deze dag zeer aanbevolen.

(Inter)nationaal
In de ochtend schetsen enkele inleiders van de EU-tafel u de historische context, de verschillende EU-beleidsopties en de afwijkende positie van EU-landen. De heer Bram van Ojik sluit het ochtendprogramma af. Hij werd bekend als voormalig partijvoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. Tegenwoordig is hij migratiegezant bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en daar belast met de opvang van vluchtelingen in de regio’s van herkomst. Hij verdedigt het Nederlandse beleid in het buitenland, dus hij is ook zeer goed op de hoogte van de internationale verhoudingen rondom dit thema.

Onze regio

Tijdens het middagprogramma licht wethouder Yasin Torunoglu toe op welke manier gemeente Eindhoven bijdraagt aan het oplossen van het vraagstuk. Vervolgens zullen enkele asielzoekers zelf vertellen wat het betekent om het eigen land te moeten verlaten en hier opnieuw te moeten beginnen in een andere en vreemde omgeving. U kunt desgewenst met hen in gesprek over hun ervaringen. Tot slot zal een medewerker van Vluchtelingenwerk Nederland vertellen over de bijdrage van hun organisatie aan het oplossen van dit vraagstuk.


Entreeprijs
De toegang tot deze themadag, inclusief arrangement,  bedraagt €20,00 voor AG-leden en €25,00 voor niet-leden. Het arrangement omvat koffie/thee bij binnenkomst, tijdens de 2 pauzes en een lunch met broodjes en drank.