AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

EU tafel:

Een toekomst voor Europa

Dinsdag 23 april 2019
Meerlezaal 20.00 uur
 

 

Wat gaat u beleven?
Hoe verder met de EU of Europa al of niet na een Brexit? Wij hebben daar als leden van de EU-Tafel dit seizoen over nagedacht, stukken gelezen en gediscussieerd. De weerslag willen wij u laten zien. 

Deze avond lijkt op die van mei 2018, toen de Brexit op de agenda stond.
Een aantal vraagstellingen leggen wij u voor:

Wat verandert er in de wereld rondom de EU en binnen de EU?
Welke spanningen zijn er en waar moet een antwoord op komen?
Wat zijn de waarden van Europa die onvoorwaardelijk behouden moeten blijven?
Hoe ziet die toekomst er nu uit, gegeven alle uitdagingen en dat wat we nastreven. Hoe kan de communicatie eruit zien?

 In dit  programma komt de Brexit opnieuw aan de orde, met de resultaten van de discussie van het vorig jaar. Ook zullen er stellingen worden gepresenteerd die kunnen helpen bij de discussie. 

De EU-Tafel is een gezelschap van AG-leden dat zich bezighoudt met de EU. Wij proberen ontwikkelingen te begrijpen en hoe daarmee om te gaan. Wij zijn het gelukkig niet altijd eens met elkaar, maar dat is het doel ook niet. De werkwijze is dat een of meerdere leden een avond voorbereiden als basis voor de discussie. U kunt lid worden en u aanmelden door een email met uw naam te sturen naar EU-tafel@ag-eindhoven.nl.Wat is deze bijeenkomst u waard?
Na afloop een collecte voor niet-AG leden voor dekking van de kosten.