AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

NKV: Grieks-Romeinse beschaving

Dr. L. BOUKE VAN DER MEER
Vergilius' Aeneis in beeld

Maandag 11 nov 2019
Meerlezaal - 20.00 uur
 

Leden van het AG, EOL en NKV: gratis
Niet-leden: €10,00

Over de lezing
Vergilius Vaticanus (Vat. lat. 3225) is de oudste geïllustreerde codex in de antieke literatuur. Het boek dateert van ca. 350-450 n.C. Het bevatte oorspronkelijk de Bucolica, Georgica, en Aeneis. Vijftig miniatuurschilderingen in de Aeneis zijn bewaard gebleven. De Vergilius Romanus (Vat. lat. 3867) dateert van ca. 480-550 n.C. Daarvan resteren 9 miniaturen. De fascinerende, kleurrijke voorstellingen in beide codices roepen vele vragen op: komen de voorstellingen overeen met teksten in de Aeneis, zijn ze kopieën (bijv. van boekrol-illustraties), weerspiegelen ze de wereld van de late oudheid en welke artistieke vrijheden permitteerden de miniaturisten zich? Relevante Latijnse Aeneis passages worden ook in vertaling gepresenteerd.

Over de spreker:
Dr. L. Bouke van der Meer is hoofddocent klassieke archeologie, Universiteit Leiden, Faculteit der Archeologie