AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

NKV: Grieks-Romeinse beschaving

Drs. J.W.A.M. VERHEGGEN
De Eeuw van Pericles,
een Gouden Eeuw?

11 maart 2019
Haardkamer - 20.00 uur
 

Over de lezing
De Eeuw van Pericles wordt ook wel de Gouden Eeuw van Athene genoemd. Bedoeld wordt de vijfde eeuw v.Chr. waarin Athene een intellectuele en culturele bloei beleefde, die mogelijk werd gemaakt door een uitzonderlijke welvaart. De staatsman Pericles domineerde 37 jaar lang de Atheense politiek. Hij heeft in die tijd geoogst wat uitstekende voorgangers hadden gezaaid.
In de voordracht probeer ik deze beroemdste periode van de oude Griekse cultuur in een historisch perspectief te plaatsen, met bijzondere aandacht voor de positie van de 'gewone' (burger)man.

Over de spreker:
Drs. J.W.A.M. Verheggen is classicus en oud-docent Stedelijk Gymnasium Breda, erevoorzitter NKV afdeling Breda.