AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Villa transformatie

Donderdag 9 november 2017
VILLA TRANSFORMATIE 
het AG - 10.00 uur

 

In het kader van het 100 jaar aanwezig zijn van villa De Meerle aan de Parklaan heeft “het comité 100 jaar villa De Meerle” het idee opgevat om de villa, net zoals in de beginperiode van het gebouw, opnieuw zichtbaar te maken vanaf de Parklaan.

Hiertoe wordt met name het jarenlange achterstallig onderhoud van de struweelbeplanting in de voortuin van de villa gesnoeid en/of zo nodig verwijderd. De ontstane kale plekken, ten gevolge van te weinig lichttoetreding, worden beplant met reeds aanwezige bodembekkers in de voortuin.

Wij roepen enkele enthousiaste leden op om ons op 9 november 2017 te helpen met het opruimen en versnipperen van het nodige snoeisel. Professionele hulp is daarbij aanwezig.
Als aanvangstijd wordt aangehouden 10.00 uur.
Graag aanmelden via bovenstaande knop.

Comité Villa de Meerle 100 jaar