AG Eindhoven, bijzondere activiteiten in goed gezelschap

Verhaal op Vrijdag 18 november 2022

Paul

Biraj Karmacharya en Paul de Leeuw

 

 

NAAR PROGRAMMA OVERZICHT

Medische zorg op het dak van de wereld
Paul de Leeuw
20.00 uur

Medische zorg op het dak van de wereld

In 'Verhaal op Vrijdag' vertellen AG-leden over bijzondere tijden of gebeurtenissen uit hun leven.

De jaren 1996 tot 2006 waren turbulente tijden voor de Nepalese bevolking. Het land werd geplaagd door corruptie en armoede en tegen de verdrukking in ontstonden rond 1996 meerdere opstandige communistische bewegingen, gericht tegen de nauwelijks functionerende overheid. Een paar jaar later veroverden de maoïsten de feitelijke macht in een groot deel van Nepal.

In 2000 werd Paul de Leeuw uitgenodigd voor een bezoek aan DHOS, een klein ziekenhuis met een heel bijzondere ontstaansgeschiedenis, bij het stadje Dhulikhel op de aanlooproute naar de Mount Everest. Directeur Ram Shrestra leidde hem trots rond. Een van de meest bijzondere mensen die Paul ooit leerde kennen.
De ziekenhuisdirecteur had grote plannen. "Over 10 jaar staat hier een academisch ziekenhuis en komt basiszorg op gang voor een miljoen mensen in de omgeving" zei hij, wijzend in de richting van de Everest. Paul had zijn twijfels. Voor een miljoen mensen in een gebied ter grootte van drie Nederlandse provincies, doorsneden door woeste rivieren en bijna zonder verharde wegen? Op hoogten die opliepen tot 6000 meter? Hij geloofde toen niet dat je bij volle verstand zo’n illusie kon koesteren.

Ruim een jaar later bezocht hij Nepal opnieuw, op suggestie van schrijver Cas de Stoppelaar, tevens de Nederlandse consul voor Nepal en een groot pleitbezorger voor Nederlandse steun aan de tomeloze ambities van Shrestra.
Tijdens dat verblijf speelde zich een kolossaal drama af: de jonge kroonprins Dipendra vermoordde negen leden van de koninklijke familie en pleegde daarna zelfmoord. Het was koren op de molen van de maoïsten en zorgde voor grote chaos in het hele land, ook in Dhulikhel. Zelfs onder die omstandigheden bleef het ziekenhuis in de jaren daarna gestaag doorgroeien.
Maar het leidde wel tot uitstel van de Nederlandse steun. Die kwam pas in 2004 op gang. De twee jaar daarna was Paul betrokken bij de uitwerking van de veelomvattende plannen. Het was een tijd van verrassingen en nieuwe vriendschappen, waarover hij meer vertelt in dit ‘Verhaal op Vrijdag’.

Wilt u zich aanmelden voor de Baretclub eerder op de avond? Doe dat dan apart: Aanmelden Baretclub klik hierDeel deze pagina op uw sociale media